Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3067
Title: Şirket değerleme yaklaşımları ve borsa İstanbul'da iletişim endeksinde bir uygulama
Other Titles: Business valuation approaches and a practice with telecommumication index of bist
Authors: Gündoğmuş, Mehmet Erdemir
Şahin, Mustafa
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı
Keywords: Değerleme
Değerleme Yaklaşımları
Telekomünikasyon
Valuation
Valuation Approaches
Telecommunication
Issue Date: 2017
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Ekonominin yapı taşı olan şirketler iki temel amaçla kurulurlar ; kar elde etmek ve piyasadaki varlıklarını sürdürmek. Ancak son yıllarda şirketler için piyasadaki varlıklarını devam ettirirken, maksimum kar elde etmek kadar, değerlerini koruma ve artırma hedefleri de önem kazanmıştır. Piyasada faaliyetlerini sürdürmekte olan bir şirketin mevcut değerinin bilinmesi ve doğru tespit edilmesi son yıllarda oldukça önemli hale gelmiştir.Şirket değerleme yaklaşımlarına baktığımız zaman değerleme faaliyetleri tahmin ve hesaplamalardan oluşur. Şirket değerleme yaklaşımları değişmese de değerlemeyi yapan uzmanlar değiştiği için değerleme uzmanlarının bilgi, tecrübe ve yeteneklerine göre değerleme sonuçları sübjektif niteliklidir. Önemli olandeğerleme faaliyetlerinde uzmanların şirket içi ve şirket dışı faaliyetlerde ilkeler ve yöntemlere bağlı kalarak en başarılı sonuca ulaşmasıdır.Bu çalışmada Borsa İstanbul'da iletişim endeksinde işlem gören şirketler üzerinde uygulama çalıası yapılarak şirketlerin değerleri hesaplanmıştır. Uygulama çalışması ile Varlık Bazlı Değerleme Yaklaşımları Gelir Bazlı Değerleme Yaklaşımları ve Piyasa Bazlı Değerleme Yaklaşımları arasında karşılaştırmalar yapılarak farklılıklar ortaya konmuştur.
Businesses which are keystones of the economy are set up for two main objectives; gain profit and maintain position in the market. However, it is becoming more important to keep and increase their assets while they are optimizing their profit for businesses in recent years. These developments increased importance of valuation of businesses in the market.When we review valuation approaches, it is clearly seen that valuation activities consist of forecasts and calculations. Although valuation approaches don‟t change too much, valuation results are variable according to valuation experts‟ skills, experience and knowledge. In this respect, it can be said valuation results are subjective. The most important thing in valuation is performing valuation accordance with general principles and methods of valuation to achieve successful results.In this study, a case study is performed with companies in telecommunication sector in BIST and performed valuation for these companies. Comparisons and analysis are made and differences are presented between all valuation approaches which are Valuation Approach Based on Asset, Valuation Approach Based on Income and Valuation Approach Based on Market.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3067
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AAAaaaSON MUSTAFA ŞAHİN (1) (1).pdfYüksek Lisans Tezi1.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.