Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3066
Title: UFRS 15 (müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılat) standardının, TMS 18(hasılat) ve TMS 11 (inşaat sözleşmeleri) standartlarıyla karşılaştırmalı uygulama ve yorumları
Other Titles: UFRS 15 (revenue standard from contracts made with customers)TAS 18 and TAS 11 standards will also be explained and interpreted with various examples
Authors: Köroğlu, Çağrı
Akkın, Gürkan
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletmeMuhasebe-Finansman Anabilim Dalı
Keywords: Hasılat
TMS 18
TMS 11
UFRS 15 (Yeni Hasılat Standardı)
Revenue
UFRS 15 (The New Revenue Standard)
Issue Date: 2017
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: İşletmelerin muhasebe uygulamalarına baktığımızda hasılat , anlam veya tanım itibariyle farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkların ortadan kaldırılması, hasılatın net ve tek bir tanımı olması gerekmektedir. Sürekli gelişmekte olan dünya ekonomisinin dinamikleri olan finansal bilgi kullanıcıları, muhasebenin en önemli özelliği olağan dönemsellik ilkesine net bir cevap alabilme, uluslararası düzeyde şeffaf, anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir finansal bilgilere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyaçların giderilmesi açısından, tek bir dili konuşan, aynı standartları uygulayan muhasebe sistemlerinin hazırlanması kaçınılmaz olmuştur. Bu bağlamda daha önce hazırlanmış olan TMS 18 (hâsılat standardı) ve TMS 11 (İnşaat sözleşmeleri)‟in yetersiz kalması yeni bir çalışmayı zorunlu kılmışt ır. 2010 yılında çalışılmaya başlanılan,28 Mayıs 2014 yayımlanan ve 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yıllık raporlama dönemlerinde uygulamaya girecek olan UFRS 15 ( Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat Standardı), TMS 11 (İnşaat Sözleşmeleri) ve TMS 18 (Hasılat Standardı)‟in yerini alacaktır. Bu çalışmada, mevcut TMS 18 ve TMS 11 Standartları ile Yeni Hasılat Standardı UFRS 15,ayrı ayrı açıklanıp yorumlanarak örnek uygulamalarla karşılaştırılmış olup, Yeni Hasılat Standardının uygulamaya getirmiş olduğu yenilikler de çeşitli örneklerle açıklanıp yorumlanmıştır.
Businesses' accounting practices differ in terms of revenue, meaning or definition. Removing of these differences, revenue‟s being clear and having only one definition is needed. Users of financial information, the dynamics of the ever evolving world economy, need the financial information which is an ability to get a clear an swer to the usual periodicity, transparent in an international level, understandable and comparable. In terms of eliminating these needs, the preparation of accounting systems that speak the same language and apply the same standards has become inevitable. In this context, the insufficiency of TMS 18 (Revenue Standard) and TMS 11 (Construction Contracts), which had been previously prepared, necessitated a new study. UFRS 15 (Revenue Standard from Contracts Made with Customers), was started to be worked on in 2010 and started to be implemented on 28 May 2014 and to be implemented in annual reporting periods starting from 1 January 2017 will replace TMS 11 (Construction Contracts) and TMS 18 (Revenue Standard). In this study, the existing TAS 18 and TAS 11 Standards and New Revenue Standard IFRS 15 will be explained and interpreted separately, and the innovations introduced by the New Revenue Standard will also be explained and interpreted with various examples.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3066
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AAA GÜRKAN AKKIN düzeltme.pdfYüksek Lisans Tezi1.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.