Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3064
Title: Cerrahi yoğun bakım ünitesindeki gürültü stresinin ratlarda oksidatif hasar üzerine etkisinin araştırılması
Authors: Özkan, Sultan
Boyacıoğlu, Nurcan
10159789
Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Keywords: Yoğun bakım ünitesi
Gürültü stresi
Oksidan/antioksidan parametreler
Rat
Issue Date: 5-Sep-2017
Abstract: Bu çalışma yoğun bakım ünitesindeki gürültü stresinin meydana getirdiği oksidatif hasarın belirlenmesi amacı ile deneysel olarak yapıldı. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda strese neden olan birçok predispozan faktör (cerrahi, entübasyon tüpü, ağrı, açlık vb) bulunması nedeni ile gürültünün etkisinin tek başına değerlendirilmesi için çalışma deney hayvanlarında gerçekleştirildi. Cerrahi yoğun bakım ünitesinde 24 saat süreyle ses ölçümü ve kaydı gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında 30 adet erkek Wistar albino rat kullanıldı ve sıçanlar 5 gruba ayrılarak, hiçbir gürültüye maruz bırakılmayan kontrol grubu ile 24, 48, 72 ve 168 saat süreyle yoğun bakım gürültüsüne maruz bırakılan gruplar olarak tanımlandı. Kayıt edilen 24 saatlik yoğun bakım ünitesi gürültüsü kontrol grubu hariç diğer deneysel gruplara uygulandı. Belirtilen sürelerin sonunda anestezi altındaki ratlar ötenazi edildi. Ratlardan alınan kan örneklerinden plazma kortikosteron, glukoz ve total protein seviyesi, serum ile dalak ve beyin dokusu örneklerinden ise süperoksit dismutaz (SOD) aktivitesi ve malondialdehid (MDA) seviyesi analizleri gerçekleştirildi. Deneysel gruplardan 168 saat gürültüye maruz kalan grubun plazma kortikosteron seviyesinin kontrol grubuna göre istatistiksel yönden yüksek olduğu belirlendi (P<0.05). Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında plazma total protein değeri 48, 72 ve 168 saat gürültü uygulanan gruplarda anlamlı olarak azalma gösterdi (P<0.05). Deneysel gruplarda gürültü maruziyet süresi uzadıkça kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak serum (P<0.01) ile dalak (P<0.05) ve beyin dokularının (P<0.001) SOD aktivitelerinin azaldığı, MDA seviyelerinin ise arttığı (sırasıyla P<0.01, P<0.001, P<0.001) belirlendi. Bu çalışma yoğun bakım ünitesindeki gürültü stresinin deneysel olarak oluşturulmuş gürültü modelinde ratlarda oksidatif strese yol açtığını göstermektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3064
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NURCAN TEZ04.08.2017.docxTez- Yüksek Lisans4.36 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.