Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/305
Title: Aydın ili ilçelerindeki büyük ölçekli işletmelerin sorunları ve Türkiye ekonomisine katkısı
Other Titles: The problems of highly-rating enterprises in Aydın and in the districts within Aydın and contributions of these enterprises to Turkish economy
Authors: Çakır, Mesut
Yazıcı, Ahu
TR150381
Keywords: İşletme kavramı
Büyük Ölçekli İşletmeler
Türkiye
Ege Bölgesi
Aydın İli ve İlçelerindeki Genel İşletme Profili
Business Enterprise Concept
Big Industry Enterprises
Turkey
Aegean Region
General Profile in Aydın and district within Aydın
Issue Date: 1-Jan-2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: İşletmeler ekonomilerin lokomotifidirler. şletmelerin mal ve hizmet üretirken, kullandıkları girdi, yarattıkları istihdam, ekonominin gelişmesinde büyük fayda sağlayacaktır. Ekonominin canlılığı için fazla sayıda işletmenin bulunabilmesi, ancak, o ekonomide girişimci potansiyelinin bulunabilmesi, işletmelerin önlerinin açılabilmesi ve sorunların çözülebilmesiyle mümkün olacaktır. Ancak, Türkiye ekonomisi giderek artan oranda sanayi üretiminin ağır bastığı bir yapıya dönüşmektedir. Türkiye'nin sosyo-ekonomik yapısı yeni sanayileşen ülke görüntüsü çizmektedir. Yeni sanayileşen bir ekonomideki kültürel yapının hem sanayi öncesinden gelen bir dizi tutum ve değerlerle, hem de sanayi toplumuna özgü olarak tutum ve değerlere sahip olacağını düşünmek mümkündür. Bununla birlikte Türkiye'de ve Aydın li ve lçelerinde girişimciliği etkileyen çeşitli koşullar vardır. Bu olumsuz koşulların değiştirilerek, girişimcilerin işbirliği ruhu ile üretime daha fazla katkıda bulunmaları sağlanmalıdır. Ayrıca, gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan ülkemizde, mesleki eğitime daha fazla önem verilmeli ve gençlere fırsat tanınmalıdır. Kısaca çalışmada, Aydın li ve lçelerindeki Büyük Ölçekli şletmelerin Sorunları irdelenmiş ve bunlara çözüm bulunmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, Aydın li ve lçelerindeki büyük ölçekli işletmeler üzerinde bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, eğitimli işgücünün Aydın'da istihdam edilmemesi, Aydınlı girişimcilerin zihniyeti ve risk almayı istememelerinden ve profesyonel yöneticilerin işletmelerde istihdam edilememesinden dolayı Aydın ekonomisi diğer önemli sanayi kentlerine göre geride kalmıştır. Business enterprises are the triggers of every economy. While the enterprises produce goods and services, the input they use and employment possibilities they bring about will support the economic growth. That business enterprises are many in number for a vivid economy can only be realized as long as an entrepreneur potential is found, advantages for companies are provided and problems are remedied in that economy. However, Turkish economy is getting to transform to a different structure in which industrial production becomes increasingly important. The economic structure of Turkey figures a newly industrialized country. In a newly industrialized economy, it is possible to think that cultral structure has some attitudes and values not only coming from the pre- industrialized phase but also stemming from the merits unique to industrial society. Nevertheless, there are various conditions that affects entrepreneurship in Aydın city center in districts within Aydın and in Turkey. The negative conditions should be altered and entrepreneneurs should be encouraged to support production more in a cooperative spirit. Besides, more importance should be attached to vacational education and opportunities for young people should be created in Turkey, that is one of the developing countries. In short, the problems of highly-rating industrial enterprises that are located in Aydın and in the districts within Aydın are examined and possible solutions are put forward in this study. In this respect a comprehensive field-study on highly-rating industrial enterprises that are in Aydın and in the districts within Aydın is realized. In conclusion, economy of Aydın stays behind that of the other important industrial cities as a result of not employing trained labor force as a staff, the mentality of entrepreneurs who are not in favor of taking risks and not charging proffessional managers in the enterprises in Aydın.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32896455&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/305
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ahu_yazici_özet_en..pdf13.63 kBAdobe PDFView/Open
ahu_yazici_özet_tr.pdf30.62 kBAdobe PDFView/Open
ahu_yazici_tez.pdf781.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.