Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2963
Title: Farklı azot ve çiftlik gübre dozlarının ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) verim, kalite ve antioksidan aktivitesi üzerine etkisi
Authors: Erekul, Osman
Aksu, Tuğçe
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Keywords: Ekmeklik buğday
Çiftlik gübresi
Azot dozu
Verim
Kalite
Antioksidan
Issue Date: 2017
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Yapılan tez çalışması Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde 2014 yılı buğdayekim sezonunda tesadüf blokları bölünmüş parseller deneme desenine uygun olarak yürütülmüştür. Organik (O, 1, 2, 3, 4 ton/da) ve mineral gübre. (0, 7, 14, 21 kgN/da) dozlarının ekmeklik buğday bitkisinde bitki boyu, m2'de başak sayısı, başakta tane sayısı, bin tane ağırlığı, tane verimi ve tane kalite özelliklerinden ham protein, lif, yağ, kül ve nişasta oranlarına etkileri belirlenmiştir. Ayrıca sağlık açısından önemli katkıları bulunan tanede toplam fenol içeriği ve toplam antioksidan aktivite özellikleri de incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde; bitki boyu 63.2-1 ı 0.1 cm, m2'de başak sayısı 405-665 adet, başakta tane sayısı 39.3-50.0 adet, verİm 196.7-819.7 kg/da, ham protein %11.43-15.80, ham lif %2.41-2.91, ham kül %1.45-1.55, ham nişasta %57.07-60.03, toplam fenol içeriği 176.2-3 ı 2. ı ug GAE/g ve toplam antioksidan aktivite % 11.34-32.39 değerleri arasında değişmiştir. Azot dozlarından 21 kg/da, çiftlik gübre dozlarından 2 ton/data kadar yapılan gübreleme uygulamaları buğday bitkisinin verim ve kalite özelliklerine etkisi olumlu bulunmuştur. Sonuç olarak ekmeklik buğday bitkisinde mineral azotlu gübrelemenin yanında çiftlik gübrelemenin yapılması hem verim hem de tane kalitesi açısından faydalı bulunmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2963
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TUĞÇE AKSU_YL.pdf565.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.