Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2961
Title: Dalaman ve Fethiye yöresindeki hayvancılık işletmelerinin Agro-Turizm potansiyeli
Authors: Karaca, Orhan
Karakaya, Aktan Güney
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı
Keywords: Agro-turizm
Dalaman
Fethiye
Hayvancılık
Issue Date: 2017
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada, Dalaman ve Fethiye yöresindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan geleneksel yapıdaki aile işletmelerinin agro-turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışma materyalini yüksek turizm potansiyeline sahip ana üretim konusu sığır, koyun veya keçi olan toplam 60 işletme oluşturmuştur. İşletmelerin yapısal durumları ve agro-turizm potansiyelleri gözlem ve mülakat yöntemleri kullanılarak tanımlanmıştır. Elde edilen bulgular çalışma materyali olan tüm işletmelerin geleneksel yapıda göçer hayvancılık ile uğraşan aile işletmeleri olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra, bu işletmelerin fiziki imkanlarının agro-turizm açısından geliştirilmesi gerektiği saptanmıştır. Kolay ulaşım imkanları yanında doğal ve kültürel güzellikleri nedeni ile en önemli turizm merkezlerinden biri olması yörenin önemli avantajları olarak sıralanabilir. Bunun tersine, yörede agro-turizm bilinç düzeyinin yetersizliği turizm acentaları tarafından yeterli tanıtımların yapılmaması önemli dezavantajlardandır. Elde edilen bulgular, otantik yapıya sahip hayvancılık işletmelerinin turizm merkezlerine yakın olması nedeniyle bölgenin yüksek agro-turizm potansiyeline sahip olduğunun en önemli göstergesidir. Ancak bu potansiyelin geliştirilme zorunluluğu da göz ardı edilmemelidir. Çalışmadan elde edilen bilgilerin yöredeki kırsal turizm yatırımlarına ve sürdürülebilir geleneksel hayvancılığımızın gelişimine katkı sunması beklenmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2961
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aktan KARAKAYA.pdf2.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.