Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2955
Title: Şeftali ağaçlarının yaprak demir içeriklerinin belirlenmesinde SPAD-502 klorofilmetre cihazının kullanılabilirliğinin belirlenmesi
Other Titles: Assessment the utilization of SPAD-502 chlorophyll meter to determine the leaf iron contents of peach trees
Authors: Demiral, Mehmet Ali
Ergel, Selin
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı
Keywords: Prunus persica
SPAD
Klorofil
Aktif demir
Issue Date: 2016
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu tezin amacı şeftali ağaçlarının yaprak demir içeriklerinin belirlenmesinde Spad-502 klorofilmetre cihazının kullanılabilirliğinin belirlenmesidir. Bu amaçla Aydın ilinin Soğucak mahallesinden 2 adet şeftali bahçesi seçilmiştir. Seçilen bahçelerdeki şeftali türleri sırasıyla Spring Bella ve Spring Lady'dir. Bahçelerden toprak (0-30 cm ve 30-60 cm derinlikten ) ve yaprak örnekleri alınmıştır. Toprak örneklerinde fiziksel ve kimyasal analizler, yaprak örneklerinde ise kimyasal analizler ile SPAD-502 klorofilmetre cihaz okuması yapılmıştır. Klorofilmetre cihaz okumasından elde edilen değerler ile yaprak ve toprak analizlerinden elde edilen sonuçlar arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Sonuç olarak; ilgili cihaz okumaları sadece bitki toplam Fe ve aktif Fe içeriği ile değil aynı zamanda toprak alınabilir Fe içeriği ile de ilişki bulunmuştur. Sayılan bu parametrelere Zn, Cu, Mn, B ve P elementlerinin de eklenebileceği kanaatine varılmıştır. Klorofilmetreden elde edilen değerlerin sayılan parametrelerle önemli ilişkiler vermesi veya vermemesi üzerine toprak kireç içeriği, toprak derinliği, bitki çeşidi ve gübreleme, sulama, ilaçlama, toprak işleme gibi faktörlerin etkili olabileceği düşünülmektedir.
The aim of the thesis is ability of using SPAD-502 chlorophyll meter for identifying leaf iron contents of peach trees. For this purpose; two peach orchards were chosen on Soğucak district in Aydın. Peach species in the orchards which were chosen are respectively Spring Bella and Spring Lady. The Soil (0-30 cm ve 30-60 cm depths) and plant samples were taken from orchards. Physical and chemical analyses on soil samples and also chemical analyses on plant samples were done by using SPAD-502 chlorophyll meter. The realtionship between the values which are obtained from colorimeter device reading and the results which are obtained from soil analysis were investigated. As a result; respective device reading correlated not only with plant total Fe and active Fe ingredient but also soil absorbable Fe content. It is concluded that Zn, Cu, Mn, B and P elements can be added to the separameters. Soil lime content, soildepth, species of plant, fertilization, irrigation, spraying, tillage can effectif the values which were taken from calorimeter has or hasnt got important relation with the parameter which were mentioned before.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2955
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Selin ERGEL_YL.pdfYüksek Lisans Tezi1.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.