Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2933
Title: Serada yetiştirilen domateslerde insektisit kalıntılarını azaltma yöntemlerinin araştırılması
Authors: Turgut, Cafer
Camcı, Elif
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Anabilim Dalı
Keywords: Domates
Pestisit
Kalıntı
Azaltma Yöntemleri
Pestisit Alımı
Issue Date: 2017
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Hastalık, zararlı ve yabancı otlar tarımsal üretimde önemli oranda verim kaybına sebep olmaktadır. Birden fazla mücadele yöntemi olmasına rağmen kimyasal mücadele uygulaması kolay ve kısa sürede etki gösterdiğinden üreticiler tarafından tercih edilmektedir. Kimyasal mücadelenin en önemli sıkıntısı pestisitlerin oluşturduğu kalıntı problemi yani uygulanan pestisitin hasat edilen üründe de kalmasıdır. Bu çalışmanın amacı sera koşullarında farklı örnekleme zamanlarındaki kalıntı miktarına göre metodun etkinliğinin belirlenmesi ve pestisit azaltma yöntemlerinden en etkili olan yöntemin tayin edilmesidir. Bu çalışmada domates bitkisi seçilmiş ve bu bitkide en fazla kullanılan Lambda cyhalothrin ve Indoxacarb etkili maddeli pestisitler tercih edilmiştir. Serada yetiştirilen domateslere ilaç uygulaması yapıldıktan sonra 0. gün, 1. gün, 3. gün, 7. gün, 14. gün, 21. gün, 28. gün ve 35. günlerde alınan örneklerde kalıntı miktarındaki azalma oranı dinamik bitki alım modeli yardımıyla modellenmiştir. Ayrıca kalıntı giderim çalışmaları için 1. gün domates örnekleri kullanılmış ve kalıntı miktarını azaltmak için yıkama, soyma, ozonlu su ile 1dk, 5 dk, 10 dk muamele işlemleri yapılmış ve borik asit, boraks dekahidrat, kolemanit, etidot, BYA 12 ve BYA 8 ile domates örnekleri yıkanmıştır. Kalıntı giderim çalışmalarında en etkili yöntemin soyma olduğu bunu sırasıyla yıkama, ozon (5 dk), ozon (1 dk), BYA 12, etidot, ozon (10 dk), BYA8, borik asit, kolemanit ve boraks dekahidrat takip etmiştir. Sonuç olarak etkili maddelerin her madde ile farklı davranış gösterdiği ve bu etkili maddelerle daha fazla çalışma yapılması gerektiği gözlenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2933
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elif CAMCI.pdf1.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.