Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2931
Title: Damla sulama ile sulanan bağda farklı sulama uygulamalarının verim ve bazı kalite özelliklerine etkisi
Other Titles: Effect of different irrigation aplications on yield and some quality parameters of drip irrigated vineyard
Authors: Dağdelen, Necdet
Topuz, Tamer
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
Keywords: Bağ
Su düzeyi
Damla sulama
Su-verim fonksiyonları
Sulama aralığı
Vineyard
Irrigation intervals
Irrigation level
Drip irrigation
Water-yield functions
Issue Date: 2016
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Manisa Alaşehir ovasında 2015 yılında uygulanan bu araştırmada, bağda farklı su seviyelerinin ve sulama aralıklarının verim; bazı kalite özellikleri ile su-verim fonksiyonları üzerine etkileri incelenmiştir. Deneme, arazi koşullarında tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü ve iki faktörlü olarak yürütülmüştür. Araştırmada, sulama aralığı olarak 3 ve 6 gün seçilen ve bu aralıklara göre A sınıfı buharlaşma kabından oluşan birikimli buharlaşmanın % 33, % 67 ve % 100'ünün karşılandığı üç farklı su seviyesi ve toplam 6 sulama konusu uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda, sulama aralıkları ve su seviyelerinin yaş üzüm verimi ve kalite özellikleri üzerinde etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Çalışmada, en yüksek yaş üzüm verimi 6 gün sulama aralığında ve % 100 sulama suyu uygulanan T100 konusundan (2002.7 kg/da) elde edilmiştir. Önerilen T100 konusuna toplam 11 sulama ile sırasıyla 403 mm sulama suyu uygulanmış ve bu konudan yine 600.3 mm'lik mevsimlik bitki su tüketimi hesaplanmıştır. Toplam su kullanım randımanı değerleri, 2.99-3.99 kg/m3 arasında hesaplanmıştır. Oransal bitki su tüketimi eksikliği ile oransal verim azalması arasındaki ilişkiden elde edilen verim azalma oranı (ky) 3 günlük sulama aralığı için 0.69 olarak belirlenirken; 6 günlük sulama aralığı için 0.58 olarak belirlenmiştir.
This research was conducted to determine the effect of different irrigation intervals and levels on fresh grape yield, some quality parameters and water-yield functions of vineyard in the Manisa Alaşehir Plain conditions during the year of 2015. Experiment was set up out in randomized block design with two factors and three replications. In the trials, irrigation water was applied to plant as 33 %, 67 % and 100 % of evaporation from Class A Pan corresponding to 3- and 6-day irrigation intervals. The results revealed that irrigation intervals and levels affected fresh grape yield and some quality parameters. The highest fresh grape yields were obtained as 2002.7 kg/da from full irrigation level of 100 % (T100) treatment in 6 days intervals. The amounts of applied irrigation water 403.0 mm and seasonal water consumption value 600.3 mm in the full irrigation treatment. Irrigation water was applied 11 times during the growing season in the suggested treatments (T100). Water use efficiency values were between 2.99-3.99 kg/m3 . The yield response factor (ky) were found to be 0.69 and 0.58, for 3 days and 6 days irrigation intervals, respectively.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2931
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Taner TOPUZ.pdfYüksek Lisans Tezi1.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.