Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2925
Title: Alphonse lavallée üzüm çeşidinde yaprak alma, salkım seyreltme ve tepe alma uygulamalarının üzüm verim ve kalitesi üzerine etkileri
Other Titles: The effects of leaf removal, cluster thinning and topping applications on yield and quality of Alphonse lavallée grape cultivar
Authors: Çelik, Mustafa
Akural, Metin
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
Keywords: Yaprak alma
salkım seyreltme
tepe alma
üzüm
Vitis vinifera L.,
verim
kalite
Leaf removal
cluster thinning
topping
grape
Vitis vinifera L,
yield
quality
Issue Date: 1-Jan-2016
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada Alfonse Lavallée bağında yaprak alma, seyreltme ve tepe alma uygulamalarının verim ve kalite üzerine etkilerini belirlemek amaçlanmıştır. Yaprak alma uygulamaları ile çiçeklenme öncesi ilk salkımın altındaki yaprak ve koltukların, ayrıca tane tutumunda kuzey yöndeki üst salkımın altındaki tüm yaprak ve koltukların alınması uygulanmıştır. Salkım seyreltme ile çiçeklenme öncesinde ve tane tutumunda ¼ oranında salkım seyreltmesi yapılmıştır. Tepe alma uygulamalarını ise tane tutumundan sonra son telin 20 cm ve 40 cm üzerinden sürgün tepelerinin alınması oluşturmuştur. Yaş üzüm verimi ve salkım sayısı uygulamalardan etkilenmemiştir. Yaş üzüm verimi 21,5 ile 27,5 kg/asma, salkım sayısı 29,0 ile 35,1 adet arasında değişmiştir. Salkım ağırlığı tepe alma uygulamalarından etkilenmez iken, seyreltme ile çiçekten önce yaprak alınanlarda, 680 g'dan 755 g'a artmıştır. Ayrıca salkım ağırlığı tane tutumunda yaprak alınanlarda daha fazla bulunmuştur. Uygulamalar salkım eni, boyu ve sıklığı ile tane eni ve boyu üzerine etkili olmamıştır. Tane ağırlığı ise seyreltme yapılan salkımlarda artmış ve ortalama 9,35g'dan 9,59g'a yükselmiştir. Tane renk değerlerinden "L, a, b ve hue açısı" uygulamalardan etkilenmemiştir. Croma değeri ise tane tutumunda yaprak alınanlarda seyreltme ile 5,35'den 5,52'ye yükselmiştir. Tane tutumunda yaprak alınanlarda, 40 cm' den tepe alma 20 cm' den tepe almaya göre tane sertliğini artırmıştır. 40 cm'den tepe alma uygulaması 20 cm'ye göre toplam suda çözünür kuru madde (SÇKM)'yi 14,3' den 15,5'e yükseltmiştir. % asitlik, olgunluk indisi ve antioksidan içeriği uygulamalardan etkilenmemiştir. Toplam fenol içeriği tane tutumunda yaprak alınanlarda 91,6 mg GAE/100 g değeri ile çiçekten önce yaprak alınanlardan daha fazla olmuştur.
This research was carried to determine to effects of applications of leaf removal, cluster thinning and topping in Alphonse Lavalèe cultivar. Leaf removal applications were carried out before flowering with taking leaves and side shoots under first flower, and in fruit set with taking leaves and side shoots under top cluster. Cluster thinning in ¼ rate was applied in before flowering and fruit set. Topping was applied at 20 cm and 40 cm above the last wire. The applications did not affect fresh grape yield and cluster number. Fresh grape yield and cluster number ranged between 21,5 and 27,5 kg/asma with 29,0 and 35,1 number/vine respectively. Topping did not affect cluster weight, while thinning increased cluster weight from 680g to 755g in vines removed leaves at before flowering. In addition, leaf removal at fruit set increased cluster weight when compared with that of leaf removal at before flowering. The applications did not affect on cluster width and length, cluster tightness, berry width and length. Berry weight increased from 9,35g to 9,59 g with thinning. The applications did not affect on L,a,b hue degree. Thinning increased croma value from 5,35 to 5,52 in vines removed leaves at fruit set. Topping at 40 cm compared with that of 20 cm at fruit set increased berry firmness. Topping at 40 cm compared with that of 20 cm increased total soluble solids from 14,3 to 15,5. The applications did not affect % acidity, ripeness index, antioxidant contents. Vines removed leaves at fruit set had more total phenol contents (91,6 mg GAE/100 g) than that of vines removed leaves at before flowering.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2925
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metin akural_yl.pdf1.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.