Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2921
Title: 181 Numaralı Şer'iyye Sicillerine göre Lale Devri'nin ilk yıllarında Manisa'da sosyal ve ekonomik hayat
Authors: Bülent, Çelik
Öksüz, Derviş
TR55819
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı
Keywords: 18. Yüzyıl
Manisa
Kadı
Issue Date: 8-Feb-2016
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Tezimizde, XVIII. yüzyılda Manisa'da tutulan şeri'yye sicillerinin ne olduğu, hangi konuları içerdiğini anlatmaya çalışacağız. Osmanlı toprakları içerisinde Manisa'nın siyasi, sosyal, ekonomik durumu hakkında şer'iyye sicilleri bize ışık tutacaktır. Bilindiği gibi şer'iyye sicilleri Osmanlı yönetim örgütü içinde kadı'nın mahkemede tuttuğu kayıtları içermektedir. Siciller bize hem devlet örgütünün işleyişi hem de sosyal hayat hakkında önemli bilgiler vermektedir. Şer'iyye sicilleri kadıların görevleri gereği mahkemede verdikleri hükümleri, merkezden gelen belgeleri, sorumlu oldukları önemli olayları kaydettikleri defterlerdir. Şer'iyye sicilindeki konular bir kaza ideresinde meydan gelebilecek konular ve tarihi gerçekleri kapsar. 181 nolu şer'iyye sicili farklı tarihleri ihtiva etmektedir. Bu defterde Lale devrininin sosyal ve ekonomik yapısı anlatılmıştır. 181 numaralı Manisa şeriye sicilinden, o dönemin ekonomik, sosyal, kültürel ve hukuku durumunu, askerlikle ilgili bilgileri, savaş öncesi ve sonrası toplumsal olaylarını çıkarmak mümkündür.
Court registers are the notebooks in which Moslem judges recorded the orders they gave at the courts, the documents that came from the center and the important incidents they were responsible for. Court registers include the orders, nomination certificates, imperial orders, the registers of the important incidents that happened in the county, towns and villages where essays were traversed as scripts, verdicts by the courtregister judges and regents at the courts The subjects in the court registers include all kinds of incidents, regulations, historical facts that can happen in a county administration. It is possible to reveal out the economical, social, cultural and legal conditions, the information related to military service of that period, the social incidents before and after the war In this work, the introduction of Manisa Court Register Notebook that has the number 181, the evaluation of Manisa in which the register is recorded, the summary of the orders and the classification of these orders according to their subjects are done. You can have an idea about the social, cultural, economical, legal and political life of Manisa in a year, by using the register that has the number 181.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2921
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10101596.pdf5.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.