Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/291
Title: Değişen teknoloji ve küreselleşmenin insan kaynakları politikaları ve sendika ilişkilerine etkisi
Other Titles: The Effect of changing technology and globalization on human resources applications and union relations
Authors: Altunoğlu, Ali Ender
Ersöz, Hüseyin Önlem
TR18793
Keywords: Teknolojik Değişim
Küreselleşme
Sendika
İnsan Kaynakları
Technological Change
Globalization
Trade Union
Human Resources
Issue Date: 1-Jan-2006
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Küreselleşme ve teknolojik değişim çalışma biçimlerini ve yönetimleri etkilemektedir. Sendikalar bu değişimden olumsuz etkilenmektedir. 1980'li yıllardan itibaren benimsenen ekonomi politikaları sendikaları hazırlıksız yakalamıştır. Sendikalaşma oranları her geçen gün düşmektedir. Buna karşın, insan kaynakları yönetiminin önemi her geçen gün artmaktadır. Teknolojide yaşanan gelişmeler insan kaynaklarını ön plana çıkarmaktadır. Bu nedenle, teknolojiyi kullanabilecek ve yorumlayabilecek nitelikli işgücünün değeri artmaktadır. Çalışmada; yaşanmakta olan bu gelişmelerin sendikaları ve insan kaynaklarını politikalarını nasıl etkilediği analiz edilmeye çalışılmıştır. Globalization and technological changes affect working forms and managements. Trade unions have been affected negatively from these changes. Economic policies considered since 1980?s have caught trade policies unready. The trade unionization rates have been decreasing day by day. Whereas the importance of human resources management policies are increasing. The developments in technology removes the human resources fronts. That?s why the worth of skilled worker who will able to use and analyze technology have been increasing. In this thesis, we tried to identify these living developments that how they affected the trade unions and human resources policies.
URI: http://hdl.handle.net/11607/291
ISSN: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32920428&idt=1
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huseyin Onlem_Ersoz_ozet.tr.pdf22.88 kBAdobe PDFView/Open
Huseyin Onlem_ERSOZ_ozet_en.pdf12.04 kBAdobe PDFView/Open
Huseyin Onlem_Ersoz_tez.pdf892.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.