Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2908
Title: Bakteriyosin ve organik asitin Japon bıldırcınlarında büyüme performansı, ince bağırsak histomorfolojisi ve mikrobiyolojisi ile yemlerdeki mikroorganizma sayısı üzerine etkileri
Other Titles: Effects of bacteriocin and organic acid on growth performance, small intestine histomorphology and microbiology in Japanese quails with microorganism count in feed
Authors: Özdoğan, Mürsel
Üstündağ, Ahmet Önder
TR14549
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim dalı
Keywords: Bıldırcın
Bakteriyosin
İnce bağırsak mikroflorası ve histomorfolojisi
Listeria monocytogenes
Quail
Bacteriocin
Organic acid
Organik asit
Small intestine microflora and histomorphology,
Issue Date: 2016
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Yapılan bu çalışmada; bakteriyosin ve organik asit ilavesinin Japon bıldırcınlarının büyüme performansı, ince bağısak mikroflorası ve histomorfolojisi ile yemlere bulaştırılmış Listeria monocytogenes in üremesi üzerine etkileri incelenmiştir. 600 adet günlük yaştaki Japon bıldırcın civcivi (Coturnix coturnix japonica); kontrol, 150 mg/kg bakteriyosin (nisin), 300 mg/kg bakteriyosin, 3 g/kg organik asit karışımı, 150 mg/kg bakteriyosin+3 g/kg organik asit karışımı ve 300 mg/kg bakteriyosin+3 g/kg organik asit karışımı içeren grup olmak üzere, her birinde 5 tekerrür bulunan 6 gruba ayrılmıştır. Her bir tekerrürde 20 hayvan bulundurulmuştur. Deneme 35 gün sürdürülmüştür. Deneme süresince, hayvanlara içme suyu ve yemler ad-libitum olarak verilmiştir. Listeria monocytogenes kültürü, steril poşetteki yem örneklerine spreylenmiştir ve 0, 7, 15, 21 ve 28. günlerde besi yerlerine ekilerek sayımı yapılmıştır. Deneme sonunda; katkı maddesi ilavesi ile birlikte hayvanların performans verilerinde istatistiksel olarak bir artış görülmemiştir. Ancak, hayvanların ince bağırsak mikrobiyolojisi, histomorfolojisi ve yemlerdeki Listeria monocytogenes üremesi üzerine 300 mg/kg bakteriyosin + 3 g/kg organik asit karışımı ilavesinin daha olumlu etkilerinin olduğu tespit edilmiştir (P<0.05). Sonuç olarak, bu katkı maddelerinin birlikte kullanılması ile daha başarılı sonuçlar elde edileceği anlaşılmaktadır. Ancak, konuyla ilgili yeterli çalışma olmadığından dolayı bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
In this study, effetcs of bacteriocin and organic acid supplementation on growth performance, small intestine microflora and histomorphology in Japanese quails with growth of Listeria monocytogenes contaminated to feed were investigated. 600 one day-old Japanese quail chicks (Coturnix coturnix japonica) were allocated to 6 groups each with 5 replicates including control, 150 mg/kg bacteriocin (nisin), 300 mg/kg bacteriocin, 3 g/kg organic acid mix, 150 mg/kg bacteriocin+3 g/kg organic acid mix and 300 mg/kg bacteriocin+3 g/kg organic acid mix group. Each replicates containing 20 chicks. The trial was lasted in 35 days. During the trial, water and feed were given as ad-libitum to chicks. Listeria monocytogenes cultures were added by spraying on feed samples in sterile bags and were counted by inoculating onto agars at 0, 7, 15, 21 and 28 days. At the end of the trial; statistically increase was not observed in performance parameters of chicks with feed additives. However, 300 mg/kg bacteriocin + 3 g/kg organic acid supplementation giving together have been found to be more positive effects on intestinal microbiology, histomorphology and Listeria monocytogenes contamination in feed (P<0.05). Consequently, it is understood that use of these feed additives together will achieve better results. However, it is needed more study on this issue because of there is no adequate studies on the subject.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2908
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ahmet Önder ÜSTÜNDAĞ.pdfDoktora Tezi2.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.