Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2881
Title: Bitki büyüme düzenleyicisi ve yaprak gübresi uygulamalarının pamukta erkencilik, verim ve lif kalitesi üzerine etkileri
Other Titles: The effects of plant growth regulators and foliar amino acid applications on earliness, yield and quality characteristics in cotton
Authors: Ünay, Aydın
Aksona, Güliz
TR148365
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Keywords: Pamuk
Bitki büyüme düzenleyicileri
Yaprak gübresi
Verim
Lif kalite özellikleri
Cotton
Plant growth regulator
Foliar fertilization
Yield
Fiber quality characteristics
Issue Date: 2016
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Pamuk tarımında vejetatif ve generatif büyüme arasındaki dengeyi kurabilmek amacıyla hormon; özellikle olumsuz özelliklere sahip topraklarda yapraktan amino asit uygulaması yaygın olarak yapılmaktadır. Bu çalışmada nitrophenolate grubu Atonik hormonu ve L formunda amino asit içeriği olan STYM 25'in taraklanma başlangıcı ve çiçeklenme başlangıcı uygulama kombinasyonlarının Gloria pamuk çeşidinin verim ve kalite özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Araştırmada 4 yinelemeli Tesadüf Blokları Deneme Deseni kullanılmıştır. Uygulamaların koza kütlü ağırlığı ve yüz tohum ağırlığı üzerine etkileri önemli bulunmuştur. Atonik ve STYM 25 kimyasallarının taraklanma başlangıcında olan uygulamaları ve her iki kimyasalın hem taraklanma hem de çiçeklenme başlangıcındaki uygulamalarının bitki boyu, koza sayısı, meyve dalı sayısı, koza kütlü ağırlığı, kütlü verim ve yüz tohum ağırlığını artırıcı buna karşın çırçır randımanını azaltıcı yönde etkide bulundukları saptanmıştır. Söz konusu uygulamaların erkenciliği olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. Atonik ve STYM 25 kullanımının lif kalite özellikleri üzerine etkisinden çok tohum ağırlığı üzerine etkilerinin daha belirgin olduğu sonucuna varılmıştır.
In cotton production, the hormone using to manage the balance between vegetative and reproductive growth, and foliar amino acids applications in especially adverse soil conditions are widely used. The effects of combinations of Atonik hormone (containing the nitrophenolates) and STYM 25 (containing L series amino acids) at first squaring and first flowering stages on yield and quality characteristics were investigated in Gloria cotton variety (Gossypium hirsutum L.). The experiment was laid out in Randomized Complete Block Design (RCBD) with four replications. The effects of applications on seed cotton per boll and 100 seed weight were found significant. The applications of Atonik and STYM 25 at first squaring and first flowering stage, and Atonik and STYM 25 at only squaring stage increasingly affect plant height, boll number per plant, the number of sympodial branch per plant, seed cotton per boll, seed cotton yield and 100 seed weight whereas the effect of applications on ginning turnout and first picking percentage were found negative direction. It was concluded that the effects of Atonik and STYM 25 on seed weight much more apparent than fiber quality characteristics.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2881
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Güliz AKSONA_YL.pdfYüksek Lisans Tezi599.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.