Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2840
Title: Kedilerden izole edilen enterococcus faecalis suşlarında esp geni varlığının araştırılması
Other Titles: Investigation of esp gene presence from enterococcus faecalis strains isolated from cats
Authors: Kırkan, Şükrü
Gülen, Andaç Uzer
TR11791
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Keywords: E. faecalis
E. faecium
İdentifikasyon
Kedi
PCR
Esp geni
Cat
Esp gene
Identification
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada 130 kediden elde edilen rektal svap örneği, Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Rutin Teşhis Laboratuarı'nda enterokok izolasyonuna tabi tutulmuştur. İzole edilen enterokok suşları tür bazında PCR ile identifiye edilmiştir. İdentifikasyonları yapılan suşlarda çoklu ilaç direnç genleri ve enterokokal yüzey proteini (Esp) varlığı araştırılmıştır. İzolasyon çalışmaları sonucunda 130 adet numuneden 38 (% 29) Enterococcus faecalis ve 26 (% 21) Enterococcus faecium olmak üzere toplam 64 (% 50) adet enterokok saptanmıştır. 8 (% 21) adet E. faecalis suşunda fosforilasyon enzimini kodlayan gen taşıyıcılığı saptanmış, suşların hiçbirinde esp geni taşıyıcılığı belirlenmemiştir. Bu çalışma ile birlikte insanlarla yakın temas halinde bulunan kedilerin, enterokok taşıyıcılığı bakımından risk teşkil ettiği, muayene ve rutin laboratuvar analizlerinde bu durumun da göz önüne alınması gerekliliği ortaya konmuştur.
In this study, 130 rectal swab samples taken from cats were involved to enterococci isolation in Adnan Menderes University Faculty of Veterinary Medicine Department of Microbiology. The isolated enterococci were identified by species specific PCR . Multiple drug resistancy genes and enterococcal surface proteins (Esp) were investigated in identified strains. The isolation studies revealed that out of 130 samples, 64 (50 %) enterococci were identified as being 38 (29 %) of them are Enterococcus faecalis and 26 (21 %) of them are Enterococcus faecium. A total of 8 (21 %) strains were detected as carrier of phosphorilation enzyme coding gene and none of teh isolates were detected as esp gene carrier. By this research it is confirmed that, the cats which have close contact with humans, have the risk for exposing the carriage of enterococci, and it is cleared that this situation have to be estimated for examinations and routine laboratory analyses.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2840
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andaç UZER GÜLEN_DR.pdfDoktora Tezi2.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.