Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2830
Title: XVIII. yüzyıl sonlarında Manisa vakıfları (Şer'iyye Sicillerine göre)
Other Titles: Charities in Manisa in the late XVIII. centruy (Accordind to Court Recordes)
Authors: Demir, Tanju
Heybeli, Hacer
TR54501
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı
Keywords: Manisa
Vakıf
Para Vakfı
Muhasebe Kaydı
Charity
Cash Charitiy
Accounting Record
Issue Date: 2016
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma XVIII. yüzyıl Osmanlı'sında Batı Anadolu'da bir kent olan Manisa'da sosyal bir kurum olan vakıfların varlığı ile ilgili bilgi verilmiştir. 187, 194 ve 211 Numaralı Manisa Şer'iyye Sicillerinde bulunan vakıf muhasebe kayıtlarından elde edilen bilgiler paylaşılarak tablolar halinde sunulmuştur. Elde edilen veriler doğrultusunda Manisa'nın üç ayrı döneminde var olan vakıfları ve bu vakıfların hangi amaçla kurulduğu tespit edilmiş olup para vakfı olarak varlıklarını sürdürdüğü ortaya çıkmıştır.
İn the research, the presence of charities in Manisa, a town in West Anatolia of Ottoman Empire in the 18th centruy informed. Data wich has been obtained through charity accounting recordes in Manisa Court Recordes numbered 187, 194 and 211 has figured and this data has been peresented in charts. Through the data gathered, charities existing in three different periods in Manisa and the aim of them have been determined and it is revealed that these charities existed as cash charity.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2830
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10108823.pdfYüksek Lisans Tezi1.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.