Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2829
Title: 16. yüzyıl son çeyreğinde Osmanlı Devleti Gürcistan eyaletinin idari ve nüfus yapısı
Other Titles: Population and governingstructure of Georgia State of Ottoman Empire in the last quarter of 16th century
Authors: Çelik, Bülent
Kangül, Havva
TR55819
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı
Keywords: Osmanlı Devleti
Gürcistan
Tahrir
Vergi
Nüfus
Eyalet
Ottoman Empire
Georgia
Tax
State
Population
Issue Date: 2016
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: İstanbul'da Başbakanlık Osmanlı Arşiv Kataloğunda Osmanlı dönemi Gürcistan Eyaletine ait Tapu Tahrir Defterleri arasında bulunan 16 yüzyıl son çeyreğinde (H.981 ) M.1573-1574 tarihine ait TT. 0525 numaralı tek defterde yer alan bilgiler ışığında Gürcistan eyaleti yerleşimlerinin idari, sosyal ve ekonomik yapısı açıklanmaya çalışılacaktır. TT. 0525 numaralı tapu tahrir defteri Yüksek Lisans Tezimizin ana kaynağını oluşturmaktadır. Bu defter İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nden eksiksiz olarak elde edilip transkribe edilmiştir. Bu defterde 16. Yüzyıl Osmanlı Devleti'nin Kuzey Doğu Anadolu topraklarının parçası olan Osmanlı Devleti Gürcistan Eyaletinde bulunan yerleşim birimlerinin isimleri, bu yerleşim birimlerinin barındırdığı nüfusa ait veriler, bu nüfustan alınan vergiler ve İran sınırının kuzey bölgesini oluşturan bu coğrafyadaki Osmanlı idari yapısını ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Çalışmamızın ana kaynağını oluşturan T.T. 0525 numaralı Tapu tahrir defterinin daha önce transkribe edilmemiş olması tezin değerini arttıran bir durumdur, ayrıca bu coğrafya ile daha önce yapılmış çalışmalardan da yararlanılarak elde edilen bilgiler karşılaştırılacaktır.
The Prime Ministry Ottoman Archives Catalogue of in İstanbul TT.0525 numbered and dated of M.1573-1544 (H.981) detailed cadastral registers will be transcription. The Georgian provience of the placement of administrative, social and economik situation of the information contained in the book in light of wiil be explained. The notebook, the number of which is TT.0525 is the main source of our Graduation Research. This notebook was fully obtained from İstanbul Ottoman Ministry Archives and transcribed. In this notebook, the names of the settlements location in the Georgia State of Ottoman Empire which was a land of North eastern parts of Ottoman Empire in the 16th century, data about population holded by these settlements and taxes provided by this population aim to clear out the governing structure of Ottoman Empire in the geography forming the North part of Iran border. That the writing Inventory (TT. 0525) which is a basis of our research hasn't been transcribed before makes our written thesis more valuable, besides any other researches having been made before will be beneficed from.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2829
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10108568.pdfYüksek Lisans Tezi2.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.