Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2814
Title: 179 Numaralı Manisa ve 717 Numaralı Balıkesir Şer'iyye Sicillerine göre Lâle Devri'nin ilk yıllarında Batı Anadolu'da sosyal ve ekonomik hayat
Other Titles: Social and economic life in Western Anatolia during the first years of Tulip Era according to Sheriyye Sijils of Mani̇sa and Balıkesi̇r with the Numbers of 179 and 717 respectively
Authors: Çelik, Bülent
Sarıkaya, Huriye
TR55819
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Tarih Anabilim Dalı
Keywords: Şer’iyye Siciller
Kadı
Muhassıl
Manisa
Aydın
Balıkesir
Karesi
Issue Date: 2016
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın temel kaynağını Batı Anadolu'ya ait kısıtlı miktardaki şer'iyye sicillerinin en önemlilerinden olan Manisa ve Balıkesir kadılıklarına ait belgeler oluşturmaktadır. Bilindiği gibi, şer'iyye sicilleri kaydedildiği bölgenin yerel tarihini aydınlatmanın yanı sıra merkezi idarenin ve devlet teşkilatının işleyişi hakkında da önemli bilgiler içermektedir. Manisa Şer'iyye sicilleri özellikle 17. Yüzyılın sonu ve 18 yüzyılın tamamını içeren defterleriyle yalnızca Manisa'nın değil Muhassıllık idaresinin en önemli bölgelerinden biri olarak ayrıldığından beri neredeyse tüm Batı Anadolu'yu ilgilendiren belgeleri içermektedir. Dönem olarak belirlediğimiz Lâle Devri'nin ilk yıllarında Anadolu Osmanlı Tarih araştırmalarında şimdiye kadar üzerinde çok durulmamış bir konudur. Bizde bu durumdan yola çıkarak Lâle Devri'nin ilk yıllarında Batı Anadolu'nun ne durumda olduğu sorusuna cevap bulmaya çalıştık. Çalışmamızda buna dair pek çok örnek belge yer almaktadır.
Main source of this study composed from documents from kadis of Manisa and Balıkesir which are among the most important sheriyye sijils of western Anatolia in limited numbers. As widely known sheriyye sijils contains important data that shed light on the history of region in which they were recorded and also about the functioning of central government and state organization. Manisa Sheriyye Sijils, with its defters covering the end of 17th century and the whole of 18th centuries, contains documents related not only to Manisabut also to entire western Anatolia since its assignation as one of the most important districts of muhassıllık administration.Anatolia during the first years of the Tulip Era which are designated as the period of this study, is a somewhat negleted study hitherto in the researches of Anatolian Ottoman History. From this point this study tries to find an answer to the question of what was the state of western Anatolia during the first years of the Tulip Era.This study contains many exampling documents about this topic.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2814
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10101577.pdfYüksek Lisans Tezi1.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.