Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2812
Title: Türk dış politikasında rol ve çatışma: AKP dönemi Ortadoğu politikası üzerine bir inceleme
Other Titles: Role and conflict in Turkish foreign policy: An analysis of the Middle East policy under JDP
Authors: Bozdağlıoğlu, Yücel
Mengüaslan, Hikmet
TR49012
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
Keywords: Rol Teorisi
Türkiye
Ortadoğu
Dış Politika
Role Theroy
Turkey
Middle East
Foreign Policy
Issue Date: 2016
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: 2002 yılında iktidara gelen AKP hükümeti, Türk dış politikası için Soğuk Savaş sonrası dönemde yaşanan önemli kırılma noktalarından birini temsil etmektedir. Kuruluşundan itibaren Batı yönelimli bir dış politika izleyen Türkiye, AKP'li karar vericiler tarafından merkez bir konumda görülmeye başlanmıştır. Türk dış politikasında belirgin yansımaları olan bu dönüşümle birlikte Türkiye, özellikle Ortadoğu'da geleneksel tavrından uzaklaşarak daha aktif politikalar izlemiştir. Bu tezde, Türkiye'nin AKP hükümeti döneminde Ortadoğu'da izlediği politikalarda yaşanan dönüşüm inşacı bir yaklaşımla rol teorisi çerçevesinde değerlendirilecektir. Bu amaçla, Türk dış politikasında Ortadoğu'ya yönelik üstlenilen roller ve Türkiye'nin dış politika kimliği arasındaki ilişki incelenecektir. Rollerin kavramsal çerçevesi analiz edildikten sonra Türkiye'nin Ortadoğu'da üstlendiği rolleri nasıl icra ettiği değerlendirilecek ve bu süreçte çatışan unsurlar ortaya çıkarılacaktır.
2002 yılında iktidara gelen AKP hükümeti, Türk dış politikası için Soğuk Savaş sonrası dönemde yaşanan önemli kırılma noktalarından birini temsil etmektedir. Kuruluşundan itibaren Batı yönelimli bir dış politika izleyen Türkiye, AKP'li karar vericiler tarafından merkez bir konumda görülmeye başlanmıştır. Türk dış politikasında belirgin yansımaları olan bu dönüşümle birlikte Türkiye, özellikle Ortadoğu'da geleneksel tavrından uzaklaşarak daha aktif politikalar izlemiştir. Bu tezde, Türkiye'nin AKP hükümeti döneminde Ortadoğu'da izlediği politikalarda yaşanan dönüşüm inşacı bir yaklaşımla rol teorisi çerçevesinde değerlendirilecektir. Bu amaçla, Türk dış politikasında Ortadoğu'ya yönelik üstlenilen roller ve Türkiye'nin dış politika kimliği arasındaki ilişki incelenecektir. Rollerin kavramsal çerçevesi analiz edildikten sonra Türkiye'nin Ortadoğu'da üstlendiği rolleri nasıl icra ettiği değerlendirilecek ve bu süreçte çatışan unsurlar ortaya çıkarılacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2812
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hikmet MENGÜASLAN.pdf1.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.