Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2798
Title: Mobil öğrenme ortamlarında ters yüz sınıf modelinin gerçekleştirilebilirliği üzerine bir öneri
Other Titles: A proposal for the applicability of flipped classroom model in mobile learning environments
Authors: Torun, Fulya
Dargut, Tülay
TR122139
TR122960
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Keywords: Ters Yüz Sınıf Modeli
Ters Yüz Öğrenme
Mobil Öğrenme
Edmodo
Flipped Classroom Model
Flipped Learning
Mobile Learning
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Citation: Torun, F., Dargut, T. (2015).Mobil öğrenme ortamlarında ters yüz sınıf modelinin gerçekleştirilebilirliği üzerine bir öneri.Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,6(1),20-29.
Abstract: Geleneksel öğrenme ortamlarında mevcut öğrenenlerin sayısı ve öğrenme etkinliklerini gerçekleştirmek için yetersiz olan ders süreleri temel sınırlıklar olarak sürekli dile getirilmektedir. Öğrenenlerin gereksinimlerine cevap verebilmek ve bu sınırlıkları aşabilmek için ters yüz sınıf modeli önemli bir alternatif olarak görülmektedir. Bu model ile öğrenenler bilgi edinme süreçlerini sınıf dışı etkinliklerle gerçekleştirirken, sınıf içi etkinliklerde öğrenmelerin pekiştirilmesine ve uygulama yapmaya daha fazla zaman ayrılması amaçlanmaktadır. Sınıf dışı etkinliklerde herhangi bir mekana bağımlı kalmama durumu ise mobil öğrenme etkinlikleri ile benzerlik göstermektedir. Ters yüz sınıf modeli araştırmalarının yeni olması ve alanyazında mobil öğrenme ile kaynaştırılmasına rastlanmamış olması bu makalenin temel dayanağını oluşturmaktadır. Makalede önerilen Edmodo platformunun mobil desteği ile beraber sağladığı diğer faydalar da sunulmaktadır. Böylelikle gelecekteki araştırmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.
Current learners' numbers and the insufficient lecture time for applying learning activities are usually told for being basic disadvantages in traditional learning environments. Flipped class model is seen to be an alternative choice to respond the needs of learners and to overcome these limitations. While learners apply information acquisition process with out of class activities, it is aimed with this model to devote more time to make the consolidation of learning and practice in class activities. Having no need to adhere to any space in out of class activities is similar with mobile learning activities. Research of flipped class model being new, and the integration of flipped class model and mobile learning having no seen in related research constitutes the cornerstone of this journal. Also in this journal, the other advantages provided with mobile support of recomended platform being called Edmodo is presented. Thus, it is thought to set light to future research.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/arsiv/2015_c6/C6_Aral%C4%B1k/64_f_torun/64_f_torun_SF.pdf
http://hdl.handle.net/11607/2798
Appears in Collections:2015 Cilt 6 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
64_f_torun_SF.pdfMakale Dosyası450.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.