Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2796
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKuzucu, Yaşar-
dc.contributor.authorBulut, Betül-
dc.contributor.authorÖzçelik, Şeyda-
dc.contributor.authorSoydemir, Feride Melek-
dc.date.accessioned2016-03-24T13:49:07Z-
dc.date.available2016-03-24T13:49:07Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationKuzucu, Y., Bulut, B., Özçelik, Ş., Soydemir, F.M. (2015).Sosyal destek kontrol edildiğinde cinsiyetin internet bağımlılığı üzerine etkisi.Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,6(1),11-19.tr_TR
dc.identifier.urihttp://www.dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/arsiv/2015_c6/C6_Aral%C4%B1k/63_y_kuzucu/63_y_kuzucu_SF.pdf-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/2796-
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 342 (185 kadın 157 erkek) üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler İnternet Bağımlılığı ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçekleri ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde ilişkisiz örneklemler için t testi, pearson korelasyon katsayısı ve tek yönlü kovaryans (ANCOVA) analizi teknikleri kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular incelendiğinden erkek öğrencilerin internet bağımlılığı problemi kadın öğrencilerden daha fazla bulunmuştur.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine wheather there is a difference among internet addiction of university student in regard to their gender. Participants of this reseach were composed of 344 university students (185 female, 157 male). The data was obtained by using Scale of Internet Addiction and Multi-dimensionally Perceived Social Support Scale. Independent sample t-test, pearson correlation coefficient and one way analysis of covariance (ANCOVA) was used to analyze the data. Dependent variable of the research was internet addiction, independent variable was gender and covariance was social support. The findings of the study indicated that male students were found to have more ınternet addiction problem than female students.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİnternet Bağımlılığıtr_TR
dc.subjectAlgılanan Sosyal Destektr_TR
dc.subjectCinsiyettr_TR
dc.subjectInternet Addictiontr_TR
dc.subjectSocial Supporttr_TR
dc.subjectSextr_TR
dc.titleSosyal destek kontrol edildiğinde cinsiyetin internet bağımlılığı üzerine etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe effect of gender on internet addiction after controlling social supporttr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalAdnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.authorIDTR204160tr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalıtr_TR
dc.identifier.volume6tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.identifier.startpage11tr_TR
dc.identifier.endpage19tr_TR
Appears in Collections:2015 Cilt 6 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
63_y_kuzucu_SF.pdfMakale Dosyası581.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.