Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2792
Title: Okul öncesi kurumlarında eğitim ortamlarının düzenlenmesi ve donanım
Other Titles: Arrangement and facilities in preschool educational environments
Authors: Özkubat, Seda
TR240048
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Öğretmeni
Keywords: Okul Öncesi Eğitim
Eğitim Ortamı
Donanım
Preschool Education
Educational Environment
Facilities
Issue Date: 2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Citation: Özkubat, S. (2013).Okul öncesi kurumlarında eğitim ortamlarının düzenlenmesi ve donanım.Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,4(2),58-66.
Abstract: Okul öncesi eğitimden istenilen oranda verim alınabilmesi programa, personele, uygulanan yöntem ve tekniklere bağlı olduğu kadar kurumlara fiziksel anlamda sağlanan koşullara da büyük ölçüde bağlıdır. Sınıf içi ve dışı fiziksel ortam tasarımları, eğitim kalitesinin yanında çocuk davranışlarını da etkilemektedir. Bu doğrultuda hazırlanan eğitim ortamları ve donanımlar bir yandan çocukların aldıkları eğitimin kalitesini yükseltecek diğer yandan da çocuk davranışlarında olumlu yansımalar oluşturacaktır. Gerekli güvenlik önlemleri alınmış, eğitim araç ve gereçleri belirlenen kazanım-göstergelere uygun, kurum içi ve dışı tüm birimleri bulunan okul öncesi eğitim kurumları, çocukların hayatlarında oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Okul öncesi eğitimin yaygınlaşması için yapılan çalışmalar arttıkça bununla beraber okul öncesi eğitim ortamlarının kalitesini arttırmak da gerekmektedir. Bu çalışma ile okul öncesi eğitim kurumlarının eğitim ortamları ve donanımlarında bulunması gereken niteliklere değinilerek, bu konuya dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.
Satisfactory efficiency in preschool education is dependent on the physical conditions at the institutions in addition to the program, the staff, as well as, the methods and techniques employed. In- and out-of-class environmental conditions impact not only the quality of the education but also children’s behavior. Educational environments and facilities accordingly developed increase the quality of the education and positively impact children’s behavior. Preschools with the necessary security measures, educational material pursuant to the designated aims and objectives, and all necessary intramural and extramural units have an important place in children’s lives. As the efforts to promote the schooling rate of preschool education increases, the quality of the educational environments in preschools should be improved concordantly. This study aimed to discuss the qualities necessary in preschool educational environments and materials, as well as, to raise awareness on the subject.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/arsiv/2013_c4/2013_aralik/39_seda_%C3%B6zkubat/39_seda_ozkubat.pdf
http://hdl.handle.net/11607/2792
Appears in Collections:2013 Cilt 4 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39_seda_ozkubat.pdfMakale Dosyası278.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.