Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2790
Title: Sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin görüşleri doğrultusunda 4+4+4 eğitim sistemine yönelik bir analiz
Other Titles: An analysis on 4+4+4 educational system according to non-governmenetal organizations and universities
Authors: Coşkun, Nihan
Gündoğdu, Kerim
TR158963
TR4781
Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı
Keywords: 4+4+4 Eğitim Sistemi
Eleştirel Analiz
4+4+4 Educational System
Critical Analysis
Issue Date: 2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Citation: Coşkun, N., Gündoğdu, K. (2013).Sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin görüşleri doğrultusunda 4+4+4 eğitim sistemine yönelik bir analiz.Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,4(2),30-46.
Abstract: Bu araştırma ile 2012 yılında tanıtılan 4+4+4 eğitim sistemine eleştirel bakış açısıyla yaklaşılması amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerine dayalı olarak, doküman analizi tekniği kullanılarak ulaşılan literatür aracılığıyla, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin de görüş ve açıklamaları doğrultusunda, yeni sistemin olumlu ve olumsuz yönleri nesnel olarak ortaya koyulmasına çalışılmıştır. Araştırmada, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin, 4+4+4 eğitim sisteminde okula başlama yaşı, okulöncesi eğitim, okulların fiziki yapılarının durumu, eğitim kademeleri ve geçiş sistemi, mesleki ve teknik eğitime yönlendirme, ders isimleri-saatleri-sayıları değişikliği, seçmeli ders düzenlemesi, öğretim ve öğretmen yetiştirme programları sorunu ve öğretmenlerin durumu yönünden değerlendirmeleri ortaya konmuş ve elde edilen bulgular doğrultusunda öneriler sunulmuştur.
The purpose of this study was to approach 4+4+4 education system through a critical analysis. The study was carried out with qualitative research and document analysis method is used to identify the positive and negative aspects of new system according to the relevant literature shaped through the opinions and perceptions of various non-governmental organizations and universities. In the research, the assessment of the non- governmental organizations and the universities about the school starting age at 4+4+4 education system, preschool education, physical circumstances of the schools, educational transition among the grades and the class passing system, guidance to vocational or technical schools, the changes of the names, hours and numbers of the lessons, the arrangement of the elective lessons, the problems of instructional and teacher training programs and the current situation of teachers found out and some recommendations were presented according to the findings of the study.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/arsiv/2013_c4/2013_aralik/17_coskun_gundogdu/17_coskun_gundogdu.pdf
http://hdl.handle.net/11607/2790
Appears in Collections:2013 Cilt 4 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_coskun_gundogdu.pdfMakale Dosyası331.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.