Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2786
Title: İlköğretim ikinci kademede eleştirel düşünmenin yeri
Authors: Ersoy, Esen
Başer, Neşe
TR110390
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Anabilim Dalı
Keywords: Eleştirel Düşünme
İlköğretim
Üst Düzey Düşünme
Issue Date: 2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Citation: Ersoy, E., Başer, N. (2009).İlköğretim ikinci kademede eleştirel düşünmenin yeri.Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,2(1),1-10.
Abstract: Araştırmanın amacı, ilköğretim düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerini belirlemektir. Araştırma grubunu, İzmir ilindeki bir devlet ve birde özel okulunun ikinci kademesinde öğrenim gören 311 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler Kökdemir (2003) tarafından uyarlanan “Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği (The California Critical Thinking Disposition Inventory – CCTDI)” ile toplanmıştır. İlköğretim öğrencilerine uygulanan ölçeğin güvenirliği 0,698 olarak bulunmuştur. Bu bağlamda, ilköğretim devlet okulunda okuyan öğrenciler ile özel okulda okuyan öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimi düzeyleri okul ve sınıf bazında değerlendirilmeye alınmıştır. Elde edilen bulguların sonucunda ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerinin düşük olduğu ortaya konulmuştur. Bu sonuca göre, ilköğretim öğrencileri üst düzey düşünme becerilerini kazanamamaktadırlar. Soyuttan somuta geçiş döneminde bu sonuç sorgulanmalıdır.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/arsiv/2011_c2/2011_haziran/02_2011_E_Ersoy/02_2011_e_ersoy.pdf
http://hdl.handle.net/11607/2786
Appears in Collections:2011 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_2011_e_ersoy.pdfMakale Dosyası310.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.