Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2782
Title: Üniversite öğrencilerinin sosyal paylaşım siteleriyle ilgili görüşlerinin demografik özellikleri açısından incelenmesi
Other Titles: Demographic characteristics terms of university students opinions an investigation on social networking sites
Authors: Öztürk, Müslüm
Akgün, Özcan Erkan
TR42831
TR20434
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, MYO Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Bilgisayar Programcılığı Programı
Keywords: Sosyal Paylaşım Siteleri
Üniversite Eğitimi
Öğrenci Görüşleri
Social Networking Sites
University Education
Students' Opinions
Issue Date: 2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Citation: Öztürk, M., Akgün, Ö.E. (2011).Üniversite öğrencilerinin sosyal paylaşım siteleriyle ilgili görüşlerinin demografik özellikleri açısından incelenmesi.Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,4(1),23-35.
Abstract: Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin sosyal paylaşım sitelerinin olumlu-olumsuz etkilerine ve eğitsel bağlamda kullanılmasına yönelik görüşleri, öğrencilerin demografik özelliklerine göre incelenmiştir. Araştırma ilişkisel tarama yöntemi ile yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde okuyan 6000 öğrenci oluşturmaktadır. Bu evrenden %11 örneklem büyüklüğü ile ulaşılan toplam 659 üniversite öğrencisinden toplanan verilerle analizler yapılmıştır. Veriler iki farklı ölçek kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analiz edilmesinde t-testi ve ANOVA kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre sosyal paylaşım sitelerinin olumlu ve olumsuz etkileri demografik özelliklere bağlı olarak farklılık göstermemektedir. Sosyal paylaşım sitelerinin eğitsel bağlamda kullanılmasında ise düşük gelire sahip olan öğrenciler lehine bir durum bu öğrencilerin görüşlerinin daha olumlu olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin okudukları lisans programı açısından da anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür.
In this study, the thoughts of university students over the usage, positive and negative effects of social networking sites are studied comparing the students by considering their demographic features. The research was conducted by using survey method. 6000 students enrolled in Faculty of Education of Çukurova University constitute the research population. And, the analysis comes from 659 of them which represent a sample rate of 11 %. Two different kinds of scale were used to collect data. T test and ANOVA were used for analysis. The findings of the research show that the positive/negative effects of social networking sites over university students display no significant difference according to demographic characteristics. When it comes to the use of social networking sites in educational context significant difference has been seen in favour of the students with lower income. When the student opinions related to the use of social networking sites in educational context is referred to the program, there are also significant differences.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/arsiv/2013_c4/2013_haziran/10_ozturk_akgun.pdf
http://hdl.handle.net/11607/2782
Appears in Collections:2013 Cilt 4 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_ozturk_akgun.pdfMakale Dosyası277.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.