Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2780
Title: Öğretmen eğitiminde bilişim teknolojilerinin kullanımı : mevcut ve beklenen durum
Other Titles: Use of information technology in teacher education : current and expected status
Authors: Turan, Zeynep
Küçük, Sevda
Gündoğdu, Kerim
TR168274
TR111741
TR4781
Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Keywords: Öğretmen Eğitimi
Eğitim Fakülteleri
Bilişim Teknolojileri
İhtiyaç Analizi
Teacher Education
Education Faculty
Information Technologies
Need Analysis
Issue Date: 2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Citation: Turan, Z., Küçük, S., Gündoğdu, K. (2013).Öğretmen eğitiminde bilişim teknolojilerinin kullanımı: mevcut ve beklenen durum.Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,4(1),1-9.
Abstract: Teknolojinin hayatın her alanında yer aldığı günümüzde, eğitimde teknoloji entegrasyonunun başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için öğretmenlerin bu teknolojileri iyi bir şekilde kullanması gerektiği kadar, onları yetiştiren öğretim üyelerinin de derslerini teknoloji ile bütünleştirmeleri önemlidir. Bu çalışmada eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim üyelerinin bilişim teknolojilerini mevcut kullanım durumlarının ortaya çıkarılarak ihtiyaç ve beklentilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde görev yapan 75 öğretim üyesinden anket aracılığıyla veri toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel ve kestirimsel istatistiksel hesaplama yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma bulguları, öğretim üyelerinin bilgisayar ve projeksiyon gibi temel teknolojik araçları etkileşimli tahta ve kamera gibi daha karmaşık araçlara göre daha çok kullandıklarını göstermiştir. Benzer şekilde öğretim teknolojisi olarak kelime işlemci ve sunum programları gibi daha temel programların, eğitsel oyunlar ve sosyal ağlar gibi daha gelişmiş araçlara göre daha fazla tercih edildiği gözlenmiştir. Ayrıca donanım ve hizmet içi eğitim yetersizliği gibi faktörlerin sınıflarda teknoloji entegrasyonunu engelleyen en önemli etmenler olduğu ortaya çıkmıştır.
Today, technology is in every area of life so that it is important to train pre-service teachers in technological educational environments. In this context, teacher trainers have an important role on training quality preservice teachers. The purpose of this study is to investigate and to reveal the needs and expectations of current technology use in pre-service teacher education. In this respect data were collected from 75 faculty members from Ataturk University Kâzım Karabekir Education Faculty, in Erzurum province. Descriptive and inferential statistical methods are used to analyze data. Findings suggest that, teacher trainers use basic technological tools such as computers and projectors more than complex technologies such as camera and smartboards. Similarly, it is observed that, teacher educators prefer basic computer softwares such as wordprocessors and basic presentation programs more than complex ones such as educational games and social networking tools and websites. Additionally, the lack of equipment and in-service training are the basic barriers to integrate technology into the teacher education curricula in teacher training institutions in Turkey.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/arsiv/2013_c4/2013_haziran/10a_2013_z_turan_SF.pdf
http://hdl.handle.net/11607/2780
Appears in Collections:2011 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10a_2013_z_turan_SF.pdfMakale Dosyası379.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.