Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2778
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorIşık, Gamze-
dc.contributor.authorYenice, Nilgün-
dc.date.accessioned2016-03-24T07:36:35Z-
dc.date.available2016-03-24T07:36:35Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationIşık, G., Yenice, N. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin öğrenme stilleri ile sorgulayıcı öğrenme becerileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 60-73.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/2778-
dc.description.abstractBu araştırmanın temel amacı İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin öğrenme stillerinin tespit edilmesi ve öğrencilerin öğrenme stilleri ile sahip oldukları sorgulayıcı öğrenme becerileri arasında bir ilişki olup olmadığının belirlenmesidir. Ayrıca öğrencilerin öğrenme stilleri ile sorgulayıcı öğrenme becerilerinin, öğrencilerin demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Veri toplama araçları Aydın İlinde bulunan ilköğretim okullarından 947, 6., 7. ve 8. sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin sahip oldukları öğrenme stillerinin ve sorgulayıcı öğrenme becerilerinin cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin öğrenme stilleri sosyoekonomik düzeye göre farklılık göstermezken, sorgulayıcı öğrenme becerileri toplam puanları bakımından farklılık göstermektedir. Ayrıca öğrencilerin ayrıştıran ve değiştiren öğrenme stilleri ile sorgulayıcı öğrenme becerileri arasında düşük düzeyde, negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu, özümseyen ve yerleştiren öğrenme stilleri ile sorgulayıcı öğrenme becerileri arasında ise düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe main purpose of this study is to determine 6th,7th and 8th grade elementary students’ learning styles and relationship with their inquiry based learning skills. It is examined if there is a difference in 6th,7th and 8th grade elementary students’ inquiry based learning skills in terms of their genders, grade levels and socioeconomical status. Data gathering tools applied to 947 6th, 7th and 8th grade students in center district of Aydın city. Depending on research results, it could be said that there is a significant difference between students’ learning styles and inquiry learning skills based on gender and grade level. No significant difference found in students’ learning styles based on their socio-economical status while a significant difference found in students’ inquiry learning skill points based on their socio-economical status. Also low level negative relationship found between diverger, assimilator subscales and inquiry learning skills. A low level, positive relationship found between converger, accommodator subscales and inquiry based learning skills.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÖğrenme Stilitr_TR
dc.subjectSorgulayıcı Öğrenme Becerisitr_TR
dc.subjectİlköğretim Öğrencileritr_TR
dc.subjectFen Bilgisi Eğitimitr_TR
dc.subjectLearning Styletr_TR
dc.subjectInquiry Learning Skilltr_TR
dc.subjectElementary Studentstr_TR
dc.subjectScience Educationtr_TR
dc.titleİlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin öğrenme stilleri ile sorgulayıcı öğrenme becerileri arasındaki ilişkinin belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeDetermination of relationship between 6th, 7th and 8th grade elementary students’ learning styles and their inquiry learningtr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalAdnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisitr_TR
dc.contributor.authorIDTR150339tr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.identifier.volume3tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.identifier.startpage60tr_TR
dc.identifier.endpage73tr_TR
Appears in Collections:2012 Cilt 3 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27_ışık_yenice_SF.pdfMakale Dosyası326.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.