Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2777
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYenice, Nilgün-
dc.contributor.authorGencel, İlke Evin-
dc.contributor.authorSaraçaloğlu, Asuman Seda-
dc.date.accessioned2016-03-24T07:35:46Z-
dc.date.available2016-03-24T07:35:46Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationYenice, N., Gencel, İ.Evin., Saraçaloğlu, A.S. (2011). Fen bilgisi öğretmenlerinin tercih ettikleri öğretme stratejilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi.Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,2(1),63-76.tr_TR
dc.identifier.urihttp://www.dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/arsiv/2011_c2/2011_aralik/26_yenice/26_Saracalo%C4%9Flu_Yenice_Gencel.pdf-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/2777-
dc.description.abstractBu araştırma, fen bilgisi öğretmenlerinin tercih ettikleri öğretme stratejilerinin çeşitli değişkenler açısından incelemesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Aydın ili merkez ilçede görev yapmakta olan 78 fen bilgisi öğretmeninin katılımı ile gerçekleştirilen araştırmada, “Öğretme Stratejileri Ölçeği” kullanılmıştır. 21 madde ve 3 alt boyuttan oluşan ölçme aracı ile elde edilen verilerin analizinde parametrik testlerden t-testi, nonparametrik testlerden Kruskal Wallis H-testi ve Mann-Whitney-U testi kullanılmıştır. Sonuç olarak; fen bilgisi öğretmenlerinin tercih ettikleri öğretme stratejilerinin görev yapılan okulun sosyo-ekonomik düzeyi, cinsiyet, mezun olunan eğitim kurumu, kıdem, hizmet içi eğitim alma durumu ve haftalık ders yükü değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThis research was conducted for analyzing science teachers’ choice of teaching strategies according to different variables. As a data collection tool, “Teaching Strategies Scale” was applied to 78 science teachers that carry out their duties in the central district of Aydın. The scale has 21 items and 3 sub-scales. In the analysis of the data, t-test which is one of the parametric tests and also Kruskal Wallis H-test and Mann- Whitney-U test which is one of the nonparametric tests were used. As a result, science teachers’ choice of teaching strategies do not show strategically significant difference according to socio-economic level, gender, graduated educational instituation, seniority, status of having in-service training, weekly course load.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectStratejitr_TR
dc.subjectÖğretim Stratejisitr_TR
dc.subjectFen Bilgisi Öğretmenitr_TR
dc.subjectStrategytr_TR
dc.subjectTeaching Strategytr_TR
dc.subjectScience Teachertr_TR
dc.titleFen bilgisi öğretmenlerinin tercih ettikleri öğretme stratejilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of choice of teaching strategies of science teachers’ in terms of some variablestr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalAdnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.authorIDTR124523tr_TR
dc.contributor.authorIDTR150339tr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.identifier.volume2tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.identifier.startpage63tr_TR
dc.identifier.endpage76tr_TR
Appears in Collections:2011 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26_Saracaloğlu_Yenice_Gencel.pdfMakale Dosyası440.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.