Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2776
Title: Türkiye’de halk eğitimi: tarihsel gelişimi, sorunları ve çözüm önerileri
Other Titles: Public education in turkey: historical development, problems and solutions to these problems
Authors: Türkoğlu, Adil
Uça, Sanem
TR12094
TR232734
Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
Keywords: Yaygın Eğitim
Halk Eğitimi
Informal Education
Public Education
Issue Date: 2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Citation: Türkoğlu, A., Uça, S. (2011).Türkiye’de halk eğitimi: tarihsel gelişimi, sorunları ve çözüm önerileri.Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,2(1),48-62.
Abstract: Bireylerin örgün eğitim sonrasındaki yaşantısı ve örgün eğitimden yararlanamayan bireylerin çağımızın gerektirdiği bilgi ve beceriyi edinebilmesi, örgün eğitim sonrası eğitimle olanaklıdır. Bu nedenle halk eğitiminin eğitim sistemi içerisindeki önemi artmıştır. Halk eğitimi, “yetişkin eğitimi”, “yaygın eğitim”, “toplum eğitimi” gibi adlarla da gerçekleştirilen, yetişkinlere ve okul dışındakilere yönelmiş düzenli ve örgütlü bir eğitim çabası olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de halk eğitiminin tarihsel gelişimi, halk eğitiminde karşılaşılan sorunlar araştırılmış ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri belirtilmiştir.
In all people’s experience after formal education and people who can’t benefit from formal education can obtain as required by information and ability are related to informal education. Thus, public education is increase in importance within the education system. Public education which is performed with like “adult education”, “informal education” and “public education” is expressed as a regular and organized educational effort on adults and people who are situated out-of school. In this study, in Turkey, historical development of public education, problems in public education and solutions to these problems about public education are investigated and indicated.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/arsiv/2011_c2/2011_aralik/21_2001_s_uca/21_2011_s_uca.pdf
http://hdl.handle.net/11607/2776
Appears in Collections:2011 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21_2011_s_uca.pdfMakale Dosyası300.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.