Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2773
Title: Toplumsal güç ilişkileri bağlamında okulda şiddeti çözümlemeye yönelik bir araştırma (Kastamonu ili örneği)
Other Titles: A study intended to solve violence at school in the context of community power relations (Kastamonu province sample)
Authors: Polat, Selda
TR22816
Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Keywords: Şiddet
Okul Şiddeti
Toplumsal Güç İlişkileri
Issue Date: 2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Citation: Polat, S. (2010). Toplumsal güç ilişkileri bağlamında okulda şiddeti çözümlemeye yönelik bir araştırma (Kastamonu ili örneği). Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 77-98.
Abstract: Bu çalışmada, okulda şiddet toplumsal güç ilişkileri temelinde çözümlenmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, okul yöneticileri okulda şiddeti toplumsal güç ilişkileriyle ilişkili görmemektedirler. Okul yöneticileri okul şiddetini bireysel bir dışavurum olarak değerlendirmekte, okulda yaşanan şiddeti de mevcut toplumsal yapının kabul gördüğü yöntemlerle çözmeye çalışmaktadırlar. Okul yöneticilerinin şiddeti çözmek için kullandıkları yöntemler, kapitalist hegemonik yapının yeniden üretime hizmet etmekten başka bir işe yaramamaktadır. Bunun yanı sıra okul yöneticileri, eğitimcilerin öğrenciye şiddet uygulamasını bir öğretim yöntemi olarak doğru bulmaktadırlar.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2773
Appears in Collections:2010 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4polat.pdfMakale Dosyası391.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.