Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2771
Title: Viyolonsel çalışma sürecinde eşlikli çalışmaların viyolonsel öğrencilerinin entonasyon doğruluğuna olan etkinleri
Other Titles: The effects of accompanied on cello students intonation accuracy in cello practice
Authors: Topoğlu, Onur
TR16683
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Keywords: Çalgı Çalışma
Entonasyon
Eşlikli Çalışma
Instrument Practice
Intonation
Accompanied Studies
Issue Date: 2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Citation: Topoğlu, O. (2010). Viyolonsel çalışma sürecinde eşlikli çalışmaların viyolonsel öğrencilerinin entonasyon doğruluğuna olan etkinleri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 56-76.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, viyolonsel çalışma sürecinde kullanılan Eşlikli Parmak Açma Çalışmaları Metodunun ve diğer eşlikli çalışmaların viyolonsel öğrencilerinin entonasyon doğruluğuna olan etkilerini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören beş viyolonsel öğrencisi oluşturmaktadır. Bir dönem boyunca devam eden deneyde zaman serileri deney deseni kullanılarak söz konusu beş öğrencinin çaldıkları eserler iki haftada bir toplam altı kez kayda alınmıştır. Öğrenciler, dönemin ilk altı haftasında geleneksel yöntem ile çalışmışlar, dönemin ikinci altı haftasında ise öğrencilere Eşlikli Parmak Açma Çalışmaları Metodu ve çalıştıkları eserlerin de eşliklendirilmesini kapsayan eşlikli çalışmalar uygulamıştır. Sonuçlar, eşlikli çalışmaların deneye katılan öğrencilerin entonasyon doğruluklarında düzelmeye yol açtığını ortaya koymuştur.
The purpose of this study is to put forward the effects of Accompanied Warm-up Studies Method and other accompanied studies used in cello practice on cello students’ intonation accuracy. The study group consists of five cello students studying at Adnan Menderes University Faculty of Education Department of Fine Arts and Music Education Program. In the experiment lasting for one semester, time series quasi-experimental design was used in order to analyze students’ pieces twice a month, totally six times. The students practised using traditional instrument practice methods in the first six weeks of the semester. In the second six weeks Accompanied Warm-up Studies Method and other accompanied studies were applied on students. The results have put forth that accompanied studies have improved participants’ intonation accuracy.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2771
Appears in Collections:2010 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3topoglu.pdfMakale Dosyası511.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.