Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2767
Title: Çocuk hakları sözleşmesine yönelik öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin görüşleri
Other Titles: Opinions of teachers and school headmasters about the convention of children rights
Authors: Uçuş, Şükran
Şahin, Ali Ekber
TR233674
TR8310
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Anabilim Dalı
Keywords: Çocuk Hakları
Çocuk Hakları Sözleşmesi
Sınıf Öğretmenlerinin ve Okul Yöneticilerinin Görüşleri
Children Rights
Convention of Children Rights
Views of Elementary Teachers and School managers (Headmasters)
Issue Date: 2012
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Citation: Uçuş, Ş., Şahin, E. A. (2012). Çocuk hakları sözleşmesine yönelik öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin görüşleri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 25-41.
Abstract: Bu araştırmanın amacı, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin okullarda uygulanması ve yaşatılmasına ilişkin öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin görüşlerini belirlemektir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmaya 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Aydın ilinde aykırı ve aşırı durum örneklemesine göre iki ilkokul seçilerek, bu okullarda görev yapmakta olan sınıf öğretmenleri ve okul yöneticileri katılmıştır. Araştırma verileri yarı-yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmış, veriler betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. Araştırmada alt ve yüksek sosyo-ekonomik düzey okullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin görüşlerine ilişkin bulgular ayrı ayrı ele alınarak sunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre genel olarak öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin çocuk hakları konusunda yeterince bilgiye sahip olmadığı, doğrudan çocuk haklarına yönelik uygulamalar yapmadıkları, ders programında ele alındığı zaman öğrencilerle bu konuyu paylaştıklarını ifade etmişlerdir.
This study aims at making an evaluation about teachers’ and school headmasters’ views about the application of The Convention of Children Rights and its principles on the primary school curricula and school life. Descriptive qualitative model form was used in this study. In this study, in order to collect teachers’ and school headmasters’ views, two schools which have totally different performances in terms of divergent and extreme sampling were chosen in Aydın, 2008-2009 academic year. Then interviews were made with school headmasters, elementary school teachers and teachers covering children rights related subjects in their classes. As a result, it is concluded that interviewees do not have enough information about the application of Children’s Rights Convention at schools.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2767
Appears in Collections:2012 Cilt 3 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_ ucus_sahin.pdfMakale Dosyası355.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.