Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2766
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTeyfur, Mehmet-
dc.contributor.authorTeyfur, Emine-
dc.date.accessioned2016-03-24T07:27:44Z-
dc.date.available2016-03-24T07:27:44Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationTeyfur, M., Teyfur, E. (2012). Yapılandırmacı öğretim programına yönelik öğretmen ve yönetici görüşlerinin değerlendirilmesi (İzmir il örneği). Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 66-81.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/2766-
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, Türkiye’de 2004–2005 öğretim yılında, önce pilot okullarda daha sonra da bütün ülkede kademeli olarak uygulanmaya konulan yeni öğretim programının İzmir’deki yönetici ve öğretmenlerin görüşlerine göre değerlendirmesini yapmaktır. Bu amaçla, İzmir ilinde 14 pilot ilköğretim okulunda görev yapan toplam 246 yönetici ve sınıf öğretmeninin görüşlerine başvurulmuştur. Verilerin toplanmasında, Çınar, Teyfur ve Teyfur tarafından 2006’da hazırlanan “Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımı Değerlendirme Anketi” kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans (f), yüzde (%), standart sapma (ss), aritmetik ortalama (X), ikili grup karşılaştırmaları için t-testi (t) ve ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında varyans analizi (F) yapılmıştır. Yapılandırmacı eğitim yaklaşımı eğitim sistemimizde önemli değişimlere temel oluşturmuştur. Bu yaklaşımın ne tür etkiler yaptığı konusunda yapılan çeşitli çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmada yönetici ve öğretmenlerin bu yaklaşımı benimsedikleri görülmektedir. Fakat yöneticilerin ve öğretmenlerin okulların altyapı eksikliği ve sınıfların kalabalık olmasından kaynaklan sınıf yönetimi sorunlarının olduklarını belirtmişlerdir.tr_TR
dc.description.abstractApproach of constructive education has led to significant changes in our educational system. One may see that several studies have been done on the impacts of such an approach. The present study was conducted for this purpose. The purpose of this study is to evaluate the new curricula, firstly introduced in the 2004-2005 academic year in selected pilot schools and then in whole Turkey, according to the views of administrators and teachers. For this purpose, in the province of Izmir, total of 246 school managers working in 14 pilot primary schools and teachers have been consulted. The Constructivist Approach to Education Evaluation Questionnaire” which was developed by Çınar, Teyfur and Teyfur. As the data analysis, frequency (f), percentage (%), standard deviation (SD), arithmetic mean (X), t-test for two group comparisons (t) and more than two groups comparisons, analysis of variance (F) were performed. The present study indicates that both school managers and teachers adopt this approach but they also reported that the infra-structure of the schools were insufficient and there were problems in management of classroom due to crowded classrooms in the schools.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYapılandırmacı Yaklaşımtr_TR
dc.subjectÖğretim Programıtr_TR
dc.subjectOkul Müdürleritr_TR
dc.subjectÖğretmentr_TR
dc.subjectConstructivist Educationtr_TR
dc.subjectCurriculumtr_TR
dc.subjectSchool Managers / Headteacherstr_TR
dc.subjectTeacherstr_TR
dc.titleYapılandırmacı öğretim programına yönelik öğretmen ve yönetici görüşlerinin değerlendirilmesi (İzmir il örneği)tr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of teachers and school administrators' views regarding the constructivist curricula (İzmir city sample)tr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalAdnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisitr_TR
dc.contributor.authorIDTR43408tr_TR
dc.contributor.authorIDTR50308tr_TR
dc.contributor.departmentAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğirim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlamasıtr_TR
dc.identifier.volume3tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.identifier.startpage66tr_TR
dc.identifier.endpage81tr_TR
Appears in Collections:2012 Cilt 3 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46_mteyfur_eteyfur.pdfMakale Dosyası283.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.