Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2765
Title: İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin sınıflarındaki denetim uygulamalarına ilişkin görüşleri
Other Titles: The views of pimary school teachers on inspection practices in their classroom
Authors: Uçar, Rezzan
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Keywords: Denetim
Denetmen
Öğretmen
İlköğretim Okulları
Supervision
Supervisor
Teacher
Primary Schools
Issue Date: 2012
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Citation: Uçar, R. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin sınıflarındaki denetim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 82-96.
Abstract: Bu araştırmada ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin sınıflarındaki denetim uygulamalarına ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Tarama modelindeki araştırmanın çalışma grubunu, 2011-2012 eğitimöğretim yılında Diyarbakır İl Merkezinde görev yapan 15 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde; betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmada; öğretmenler, denetim yapılırken denetmenlerin okulun içinde bulunduğu şartları dikkate aldıklarını, denetmenlerin genellikle denetimin amacını kendileriyle önceden paylaşmadıklarını, demokratik liderlik davranışı göstermediklerini, denetimlerin işlerine olan motivasyonlarına ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamadığını, denetim sonunda yapılan değerlendirmelerde objektif kriterlerin dikkate alınmadığını, rehberlik ve denetim için ayrılan sürenin yetersiz olduğunu, denetim uygulamalarında; zaman yetersizliği, programın yetiştirilememesi, denetmenlerin tutumu, sınıfların kalabalık olması, denetmenlerin rehberliğe gitmeden denetime gitmeleri ve denetim sürecinin yapısı gibi sorunlar yaşandığını belirtmişlerdir.
In this study, primary school teachers' views points about the application of supervision in their classroom were examined. The research were carried out in the screening model among 15 teachers working at the center primary schools of Diyarbakır in 2011-2012 education year. The data were collected through interview form which developed by researcher. In this study, the data obtained were analyzed via descriptive analysis technique. According to the results of this research, teacher stated that inspectors took account of school conditions, engaged in communication with them during the inspection process but they didn't share the inspection aim in advance. They didn't perform democratic leadership attitudes either also inspections didn't contribute to their carreer development adding that the time for the guidance and inspection were inadequate. Besides teachers' most important problems faced in practice were; insufficient time allocated for supervision, limited time to complete all the curriculum, supervisors' attitudes, crowded classes, inspector inspect without required guidance and structure of inspection process.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2765
Appears in Collections:2012 Cilt 3 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41_r_ucar.pdfMakale Dosyası295.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.