Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2764
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDikmen, Gürsoy-
dc.contributor.authorSaracoğlu, Asuman Seda-
dc.date.accessioned2016-03-24T07:27:04Z-
dc.date.available2016-03-24T07:27:04Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationDikmen, G., Saracoğlu, A.S. (2011). Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi.Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,2(1),52-74.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/2764-
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate the learning styles of freshmen and senior teacher candidates who are at the departments of; elementary school Education, Science and Turkish Language Education in terms of various variables. The work group was consisted of 9 Eylül University Elementary Teching department, Science Teaching department, Turkish Language Teaching department 1. Grade (n=150) and 4. Grade (n=150) students. Kolbs Learning Styles Inventory III vas employed as data gathering instrument in the study. Datum were analized in SPSS 11.00 package programme. At the end of the study meaningful level difference was found in grade level and departments of the learning styles of the teacher candidates. And also in terms of the high school departments from which they graduates their learning styles differed in reflective observation subdimension.tr_TR
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği Bölümlerinde eğitim gören 1. ve 4. sınıf öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışma grubunu Dokuz Eylül Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf (n=150) ve 4. sınıf öğrencileri (n=150) oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri-III kullanılmıştır. Veriler SPSS 11.00 paket programında analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin sınıf düzeylerinde ve branşlarda anlamlı düzeyde farklılaşma bulunmuştur. Ayrıca öğretmen adaylarının mezun oldukları lise bölümleri bakımından öğrenme stillerinin yansıtıcı gözlem alt boyutunda farklılaştığı görülmüştür.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectStiltr_TR
dc.subjectÖğrenme Stilleritr_TR
dc.subjectKolb Öğrenme Stilleritr_TR
dc.subjectStyletr_TR
dc.subjectLearning Styletr_TR
dc.subjectKolb Learning Stylestr_TR
dc.titleÖğretmen adaylarının öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeAnalysis of learning styles of preservice teachers ın terms of various variablestr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalAdnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentVan Erciş Kız Meslek Lisesitr_TR
dc.identifier.volume2tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.identifier.startpage52tr_TR
dc.identifier.endpage74tr_TR
Appears in Collections:2011 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_dikmen_saracaloglu.pdfMakale Dosyası549.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.