Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2764
Title: Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
Other Titles: Analysis of learning styles of preservice teachers ın terms of various variables
Authors: Dikmen, Gürsoy
Saracoğlu, Asuman Seda
Van Erciş Kız Meslek Lisesi
Keywords: Stil
Öğrenme Stilleri
Kolb Öğrenme Stilleri
Style
Learning Style
Kolb Learning Styles
Issue Date: 2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Citation: Dikmen, G., Saracoğlu, A.S. (2011). Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi.Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,2(1),52-74.
Abstract: The aim of this study is to investigate the learning styles of freshmen and senior teacher candidates who are at the departments of; elementary school Education, Science and Turkish Language Education in terms of various variables. The work group was consisted of 9 Eylül University Elementary Teching department, Science Teaching department, Turkish Language Teaching department 1. Grade (n=150) and 4. Grade (n=150) students. Kolbs Learning Styles Inventory III vas employed as data gathering instrument in the study. Datum were analized in SPSS 11.00 package programme. At the end of the study meaningful level difference was found in grade level and departments of the learning styles of the teacher candidates. And also in terms of the high school departments from which they graduates their learning styles differed in reflective observation subdimension.
Bu çalışmanın amacı, Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği Bölümlerinde eğitim gören 1. ve 4. sınıf öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışma grubunu Dokuz Eylül Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf (n=150) ve 4. sınıf öğrencileri (n=150) oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri-III kullanılmıştır. Veriler SPSS 11.00 paket programında analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin sınıf düzeylerinde ve branşlarda anlamlı düzeyde farklılaşma bulunmuştur. Ayrıca öğretmen adaylarının mezun oldukları lise bölümleri bakımından öğrenme stillerinin yansıtıcı gözlem alt boyutunda farklılaştığı görülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2764
Appears in Collections:2011 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_dikmen_saracaloglu.pdfMakale Dosyası549.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.