Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2761
Title: Okul öncesi eğitim programına ilişkin bir ihtiyaç analizi çalışması
Other Titles: A needs analysis study on pre-school curriculum
Authors: Balcı, Aslı
Gündoğdu, Kerim
Çelik, Nilay
TR28694
TR4781
TR49055
Atatürk Üniversitesi, Okul Öncesi Eğitimi
Keywords: Okul Öncesi Eğitim Programı
Amaç ve Kazanımlar
Yöntem ve Teknikler
Ölçme ve Değerlendirme
İhtiyaç Analizi
Pre-School Curriculum
Goals and Objectives
Methods and Techniques
Assessment and Evaluation
Needs Analysis
Issue Date: 2012
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Citation: Balcı, A., Gündoğdu, K., Çelik, N. (2012). Okul öncesi eğitim programına ilişkin bir ihtiyaç analizi çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 10-24.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, 2006 Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan amaç ve kazanımlar, başvurulan yöntem ve teknikler ile ölçme ve değerlendirme tekniklerinin öğretmenler tarafından algılanan önem düzeyi ve uygulamadaki gerçekleşme düzeyini analiz etmektir. Tarama (survey) modeli kullanılan çalışmada basit seçkisiz örnekleme yoluyla seçilmiş 72 okul öncesi öğretmenine, 2006 Okul Öncesi Eğitim Programında 36-72 aylık çocukların eğitimleri için belirlenen amaç ve kazanımlar esas alınarak hazırlanan ihtiyaç analizi formu uygulanmıştır. İhtiyaç analizi formunda kişisel bilgiler ve her bir amaç ve kazanım, yöntem ve teknikler ve ölçme değerlendirme boyutlarının önem ve gerçekleşme düzeyleri sorulmuştur. Araştırma bulguları, öğretmenlerin programın amaç-kazanımlarının önemli olduğunu, ancak gerçekleşme yani ulaşılma düzeylerinin daha alt düzeyde kaldığını; okul öncesi eğitimde kullanılması öngörülen öğretim yöntem ve tekniklerinden gezi-gözlem, drama ve örnek olayın önemli olduğunu; ancak bunların uygulamada kullanılma düzeylerinin düşük kaldığını ve tamamlayıcı ölçme değerlendirme tekniklerini önemli bulmalarına rağmen bunları uygulamada kullanamadıklarını göstermektedir.
The purpose of this survey study was to analyze teachers’ perceived significance and realization levels in practice of instructional goals and attainments, methods and techniques used in the teaching process and assessment techniques in 2006 Preschool curriculum. The sample consisted of 72 preschool teachers selected through simple random sampling technique. The needs analysis form transformed from goals and attainments for 36-72 month children was used as the data collection tool in this study. It consisted of personal information section and “significance level” and “realization level” for goals and attainments, methods and techniques, assessment techniques. The findings showed that preschool teachers viewed goals and attainments of preschool curriculum, methods and techniques such as drama, case study and observation intended to be used in preschool education as significant but realization levels of goals and attainments and methods and techniques remain at low-level. Besides, they viewed alternative assessment and evaluation techniques as significant but they are not commonly used in practice.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2761
Appears in Collections:2012 Cilt 3 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_Balcı_Gündoğdu.pdfMakale Dosyası370.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.