Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2760
Title: Matematik dersinde probleme dayalı öğrenme üzerine bir örnek olay
Other Titles: A videocase in mathematics lesson towards problem based learning
Authors: Öksüz, Cumali
Uça, Sanem
TR16838
TR232734
Adnan Menderes Üniversitesi İlköğretim Bölümü
Keywords: Probleme Dayalı Öğrenme
Video Örnek Olay
Matematik Öğretimi
Teknoloji Entegrasyonu
Problem Based Learning
Videocase
Mathematics Teaching
Technology Integration
Issue Date: 2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Citation: Öksüz, C., Uça, S. (2011). Matematik dersinde probleme dayalı öğrenme üzerine bir örnek olay.Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,2(1),20-29.
Abstract: Bu çalışmada, Teknolojinin Matematik Eğitimine Entegrasyonu (TME2) projesi kapsamında ilkokul 4.sınıf matematik dersi konu alanında Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ)Sürecine yönelik gerçekleştirilmiş bir örnek olay anlatılmıştır. Bu örnek olay, resimlerle desteklenerek, detaylı bir şekilde anlatılmış ve PDÖ’nün matematik öğretiminde nasıl ve ne şekilde kullanılabileceği örneklenmeye çalışılmıştır. PDÖ’nün Problemin Tanılanması, Eylem Planının Oluşturulması ve Problem Çözümünün Geliştirilmesi aşamaları gözetilerek işlenen ders bu başlıklar altında örnek olay olarak sunulmuştur.
In this article, a videocase, which was developed by Technology Integration Into Education (TME2) Project team in mathematics subject with fourth graders about the use of Problem Based Learning (PBL), is presented in detail by using text and pictures. Through this videocase it is aimed to exemplify the way technology can be used in mathematics instruction. The videocase is presented here by considering the stages of Problem Based Learning. Thus, the videocase is outlined under the stages of Defining Problem, Developing Action Plan, and Developing Problem Solution.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2760
Appears in Collections:2011 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_2011_oksuz_uca.pdfMakale Dosyası2.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.