Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2756
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖzer, Bilge Uzun-
dc.contributor.authorTopkaya, Nursel-
dc.date.accessioned2016-03-24T07:23:33Z-
dc.date.available2016-03-24T07:23:33Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationÖzer, B.Uzun., Topkaya, N. (2011). Akademik erteleme ve sınav kaygısı.Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,2(1),12-19.tr_TR
dc.identifier.urihttp://www.dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/arsiv/2011_c2/2011_aralik/ozer_topkaya_2011/Ozer%20ve%20Topkaya_SF.pdf-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/2756-
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, akademik erteleme davranışı ve sınav kaygısı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu doğrultuda, veri toplama aracı olarak kullanılan Erteleme Davranışı Değerlendirme Ölçeği ve Sınav Kaygısı Envanteri 109 (61 kız, 48 erkek) lisans öğrencisine uygulanmıştır. Çalışmaya katılan öğrenciler 17-29 yaşları arasında olup, yaş ortalamaları 19.9 dur. Çalışmanın sonuçları, öğrencilerin akademik erteleme davranışı ortalamasının 34.5 (SS = 5.4) ve sınav kaygısı ortalamasının 43.0 (SS = 12.2) olduğunu göstermektedir. Cinsiyet farkına yönelik olarak yapılan analiz sonuçları, akademik erteleme davranışına ilişkin bir farklılığa işaret etmezken; kız öğrencilerin (M = 45.7; SS = 13.2) erkek öğrencilerden (M = 39.6; SS = 9.9) daha fazla sınav kaygısına sahip olduğunu göstermiştir. Faktör analizi bulguları, çalışmaya katılan öğrencilerin erteleme nedenlerinin Başarısızlık korkusu, Risk Alma Davranışı, Kontrol Edilmeye Karşı İsyan ve Tembellik nedenleri üzerinde yoğunlaştığını ortaya koymuştur. Öğrencilerin akademik alanlarda gösterdikleri erteleme davranışı sebeplerinden başarısızlık korkusu ve sınav kaygısı arasında (r = .34) anlamlı bir ilişki olduğu çalışmanın diğer bulguları arasındadır.tr_TR
dc.description.abstractThe present study aimed at examining relationship between academic procrastination and test anxiety. In this respect, Procrastination Assessment Scale-Student and Test Anxiety scales were used as the data collection instrument and administered to 106 (61 female, 45 male) university students. The mean age of the participants was 19.7 and age ranged from 17 to 22. The results of the analysis showed that means of academic procrastination and test anxiety scores were 34.5 (SD = 5.4) and 43.0 (SD = 12.2) respectively. Analysis of gender difference revealed a significance difference on test anxiety; however, any significant gender difference was found on academic procrastination and self-esteem score of the students. The results of the factor analysis showed that students’ self-reported reasons of academic procrastination were fear of failure, risk taking, rebellion against control, and laziness. Significant relationships among the subscales of test anxiety and reasons of academic procrastination were found, however, any correlation was found between academic procrastination and test anxiety of students.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAkademik Erteleme Davranışıtr_TR
dc.subjectErteleme Davranışı Sıklığıtr_TR
dc.subjectSınav Kaygısıtr_TR
dc.subjectAcademic Procrastinationtr_TR
dc.subjectPrevalancetr_TR
dc.subjectTest Anxietytr_TR
dc.titleAkademik erteleme ve sınav kaygısıtr_TR
dc.title.alternativeAcademic procrastination and test anxietytr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalAdnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.authorIDTR27633tr_TR
dc.contributor.departmentCumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalıtr_TR
dc.identifier.volume2tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.identifier.startpage12tr_TR
dc.identifier.endpage19tr_TR
Appears in Collections:2011 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ozer ve Topkaya_SF.pdfMakale Dosyası242.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.