Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2756
Title: Akademik erteleme ve sınav kaygısı
Other Titles: Academic procrastination and test anxiety
Authors: Özer, Bilge Uzun
Topkaya, Nursel
TR27633
Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Keywords: Akademik Erteleme Davranışı
Erteleme Davranışı Sıklığı
Sınav Kaygısı
Academic Procrastination
Prevalance
Test Anxiety
Issue Date: 2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Citation: Özer, B.Uzun., Topkaya, N. (2011). Akademik erteleme ve sınav kaygısı.Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,2(1),12-19.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, akademik erteleme davranışı ve sınav kaygısı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu doğrultuda, veri toplama aracı olarak kullanılan Erteleme Davranışı Değerlendirme Ölçeği ve Sınav Kaygısı Envanteri 109 (61 kız, 48 erkek) lisans öğrencisine uygulanmıştır. Çalışmaya katılan öğrenciler 17-29 yaşları arasında olup, yaş ortalamaları 19.9 dur. Çalışmanın sonuçları, öğrencilerin akademik erteleme davranışı ortalamasının 34.5 (SS = 5.4) ve sınav kaygısı ortalamasının 43.0 (SS = 12.2) olduğunu göstermektedir. Cinsiyet farkına yönelik olarak yapılan analiz sonuçları, akademik erteleme davranışına ilişkin bir farklılığa işaret etmezken; kız öğrencilerin (M = 45.7; SS = 13.2) erkek öğrencilerden (M = 39.6; SS = 9.9) daha fazla sınav kaygısına sahip olduğunu göstermiştir. Faktör analizi bulguları, çalışmaya katılan öğrencilerin erteleme nedenlerinin Başarısızlık korkusu, Risk Alma Davranışı, Kontrol Edilmeye Karşı İsyan ve Tembellik nedenleri üzerinde yoğunlaştığını ortaya koymuştur. Öğrencilerin akademik alanlarda gösterdikleri erteleme davranışı sebeplerinden başarısızlık korkusu ve sınav kaygısı arasında (r = .34) anlamlı bir ilişki olduğu çalışmanın diğer bulguları arasındadır.
The present study aimed at examining relationship between academic procrastination and test anxiety. In this respect, Procrastination Assessment Scale-Student and Test Anxiety scales were used as the data collection instrument and administered to 106 (61 female, 45 male) university students. The mean age of the participants was 19.7 and age ranged from 17 to 22. The results of the analysis showed that means of academic procrastination and test anxiety scores were 34.5 (SD = 5.4) and 43.0 (SD = 12.2) respectively. Analysis of gender difference revealed a significance difference on test anxiety; however, any significant gender difference was found on academic procrastination and self-esteem score of the students. The results of the factor analysis showed that students’ self-reported reasons of academic procrastination were fear of failure, risk taking, rebellion against control, and laziness. Significant relationships among the subscales of test anxiety and reasons of academic procrastination were found, however, any correlation was found between academic procrastination and test anxiety of students.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/arsiv/2011_c2/2011_aralik/ozer_topkaya_2011/Ozer%20ve%20Topkaya_SF.pdf
http://hdl.handle.net/11607/2756
Appears in Collections:2011 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ozer ve Topkaya_SF.pdfMakale Dosyası242.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.