Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2754
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKöse, Erdoğan-
dc.date.accessioned2016-03-24T07:18:45Z-
dc.date.available2016-03-24T07:18:45Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationKöse, E. (2011). 2005 ilköğretim matematik programının eğitsel eleştiri modeline göre değerlendirilmesi.Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,2(1),1-11.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/2754-
dc.description.abstractBu çalışma, 2004–2005 öğretim yılında pilot olarak uygulanmaya başlanan 2005 ilköğretim matematik programının eğitsel eleştiri modeline göre değerlendirmeyi amaçlamıştır. Araştırma, Erzurum ilinden random usulüyle seçilen 10 ilköğretim okulunun yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşleri, nitel teknikler kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ve gözlem kayıtları kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel çözümleme tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulguları, yeni matematik öğretim programının çalışmaya katılan okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından olumlu bulunduğunu, ancak uygulamada süre yetersizliği, araş-gereç yetersizliği ve değerlendirme sürecindeki yetersizlikler gibi bazı sorunlar yaşandığını göstermiştir.tr_TR
dc.description.abstractThis study aims to evaluate 2005 elementary mathematic program which was started to apply as a pilot study in school year of 2004-2005 with Connoisseurship Evaluation Model. Opinions of administrators’, teachers’ and students’ of 10 randomly selected elementary schools in Erzurum were gathered through qualitative techniques. Investigator developed observation registration form and semi-structured interviews to gather data. Data analyzed with qualitative data analyze techniques. Findings revealed that administrators, teachers and students declared positive opinions on the new model. However shortage of time for application, inadequacy of materials and insufficiency in evaluation process caused some problems.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectProgram Değerlendirmetr_TR
dc.subjectEğitsel Eleştiri Modelitr_TR
dc.subjectİlköğretim Matematik Programıtr_TR
dc.subjectElementary School Mathematic Programtr_TR
dc.subjectProgram Evaluationtr_TR
dc.subjectConnoisseurship Evaluation Modeltr_TR
dc.title2005 ilköğretim matematik programının eğitsel eleştiri modeline göre değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeEvaluation of 2005 elementary mathematics curriculum according to educational criticism modeltr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalAdnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentAtatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümütr_TR
dc.identifier.volume2tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.identifier.startpage1tr_TR
dc.identifier.endpage11tr_TR
Appears in Collections:2011 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_2012_ek_SF.pdfMakale Dosyası245.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.