Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/275
Title: Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix Japonica) bazı yumurta kalite özelliklerine ait genetik parametre tahminlerinin Gibbs örnekleme yöntemi ile elde edilmesi
Other Titles: Estimation of genetic parameters for some egg quality traits in Japanese quails by using Gibbs sampling
Authors: Kızılkaya, Kadir
Kurt, Burcu
Keywords: Gibbs Örneklemesi
yumurta kalite özellikleri
Japon bıldırcını
Gibbs Sampling
egg quality trait
Japanese quail
Issue Date: 1-Jan-2007
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu çalısmanın amacı Japon bıldırcınlarının 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 ve 42. haftalık yas dönemlerinde toplanan yumurtalarda tespit edilen yumurta sarı, ak ve kabuk agırlıklarına ait genetik parametre tahminlerini Gibbs örneklemesi kullanarak gerçeklestirmektir. Arastırmada ADÜ ziraat fakültesi zootekni bölümü arastırma ünitesinde 2002 yılında tamamlanan yüksek lisans tez çalısmasında 25 erkek ve 75 disi Japon bıldırcınının (Coturnix coturnix japonica) ebeveyn olarak kullanılmasıyla üretilen 375 disi bıldırcından 9 ayrı yas döneminde (10., 14., 18., 22., 26., 30., 34., 38. ve 42. hafta) ve her dönemin basında bir defa toplanan yumurtalarda kabuk agırlıgı, ak agırlıgı ve sarı agırlıgı olarak tespit edilen toplam 3132 gözlem, bu arastırmanın veri setini olusturmustur. Dokuz farklı yas döneminde toplanan yumurtalarda tespit edilen kabuk, ak ve sarı agırlıgını içeren gözlemlerin istatistiksel analizi için çok degiskenli karısık dogrusal model kullanılmıstır. Bıldırcınlarda 10., 14., 18., 22., 26., 30., 34., 38. ve 42. haftalık yas dönemlerine göre tahminlenen kalıtım dereceleri ve standart hataları sarı agırlıgı için sırasıyla 0,23±0,09, 0,19±0,08, 0,43±0,11, 0,57±0,15, 0,20±0,10, 0,40±0,12, 0,24±0,11, 0,23±0,11 ve 0,40±0,12, ak agırlıgı için sırayla 0,33±0,10, 0,16±0,08, 0,42±0,20, 0,39±0,13, 0,37±0,10, 0,30±0,11, 0,19±0,08, 0,43±0,12 ve 0,35±0,13 ve kabuk agırlıgı için ise 0,21±0,09, 0,14±0,08, 0,19±0,9, 0,18±0,09, 0,28±0,10, 0,48±0,13, 0,52±0,14, 0,34±0,12 ve 0,45±0,13 olarak tahminlenmistir Bu çalısmada yumurta sarı, ak ve kabuk agırlıgı özellikleri arasında genetik korelasyon ise; yumurta sarı agırlıgı ve ak agırlıgı arasındaki genetik korelasyon yas dönemlerine göre -0,23 ile 0,80 arasında degismekte olup 10., 18. ve 22. haftalarda önemli bulunmustur. Sarı agırlıgı ile kabuk agırlıgı arasındaki genetik korelasyon ise -0,26 ile 0,48 arasında tahminlenmis ve 42. hafta için önemli oldugu tespit edilmistir. Yumurta ak agırlıgı ile kabuk agırlıgı arasındaki genetik korelasyon tahminleri ise yas dönemine göre 0,23 ile 0,68 arasında degismekte olup 10., 26., 30., 34. ve 38. haftalarda önemli bulunmustur. The purpose of this study was to estimate genetic parameters by using Gibbs sampling for egg shell, albumen and yolk weight determined in the eggs collected from 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 and 42. week of age in Japanese quails. In this study, the data set was 3132 egg shell, albumen and yolk weight observations determined in the eggs collected within 9 different age periods (10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 and 42) from 375 female progeny quails produced by using 25 male and 75 female parents in the master thesis completed in Adnan Menderes University in 2002. The egg shell, albumen and yolk weight observations collected within 9 different age periods were analyzed by using mutiple trait linear mixed model. In Japanese quails, the estimate of heritabilities and their standart errors for yolk weight were 0,23±0,09, 0,19±0,08, 0,43±0,11, 0,57±0,15, 0,20±0,10, 0,40±0,12, 0,24±0,11, 0,23±0,11 and 0,40±0,12, for albumen 0,33±0,10, 0,16±0,08, 0,42±0,20, 0,39±0,13, 0,37±0,10, 0,30±0,11, 0,19±0,08, 0,43±0,12 and 0,35±0,13 and for egg shell 0,21±0,09, 0,14±0,08, 0,19±0,9, 0,18±0,09, 0,28±0,10, 0,48±0,13, 0,52±0,14, 0,34±0,12 and 0,45±0,13 based on 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 and 42-week age, respectively. In this study, although the genetic correlations between albumen and yolk weight were between -0,23 and 0,80 based on age periods, those of them were found to significant for 10, 18 and 22 week of age. Also, the genetic correlations between yolk weight and egg shell were estimated between -0,26 and 0,48 and were significant for only 42-week age. The genetic correlations between albumen and egg shell were determined between 0,23 and 0,68 and were found to be significant for 10, 26, 30, 34 and 38-week age.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32899228&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/275
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
burcu-kurt-tez.pdf641.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.