Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2749
Title: İlköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin karşılaştığı özlük sorunları ve bu özlük sorunlarının performanslarına etkisi konusundaki görüşleri
Other Titles: Opinions of primary and secondary school teachers concerning employee problems and the effect of these problems on performance
Authors: Erdem, Ali Rıza
TR4910
Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Keywords: İlköğretim Ve Ortaöğretim Öğretmeni
Özlük Sorunları
Performans Görüş
Primary And Secondary School Teachers
View
Employee Problems
Performance
Issue Date: 2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Citation: Erdem, A. R. (2010). İlköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin karşılaştığı özlük sorunları ve bu özlük sorunlarının performanslarına etkisi konusundaki görüşleri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 21-55.
Abstract: Bu araştırmanın amacı ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin özlük sorunları ve bu özlük sorunlarının performansına etkisi konusundaki görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmada veriler geliştirilen nicel ve nitel araçlarıyla toplanmıştır. Denizli ili belediye sınırları içerisinde resmi ve özel ilköğretim okullarında görev yapan ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinden oranlı küme örnekleme yoluyla seçilerek örnekleme alınan 903 öğretmene likert tipli ölçek, 109 öğretmene açık uçlu yazılı anket uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin likert tipli ölçekteki görüşlerine göre verilen özlük sorunlarına katılma, özlük sorunlarıyla karşılaşmada en önemli sorun “her 4 yılda 1 yıl fiili hizmet tazminatının verilmemesi” ve özlük sorunlarının performansına etkisi konusunda en önemli sorun ise “öğretmenlikte yükselme ölçütlerinin objektif olmaması” dır. İlköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin açık uçlu yazılı anketteki görüşlerine göre özlük sorunlarına katılmada en önemli sorun “öğretmenin özlük haklarını tam olarak bilmemesi ve özlük haklarının yeterince öğretmenlere anlatılmaması”; özlük sorunlarıyla karşılaşmada en önemli sorun “öğretmenin özlük haklarını tam olarak bilmemesi ve yöneticilerin öğretmenin özlük hakları aleyhinde davranmaları”; ve özlük sorunlarının performansına etkisi konusunda en önemli sorun ise ““yöneticilerin özlük haklarında öğretmen yanlısı olmamaları ve öğretmenin özlük haklarını tam olarak bilmemesi” dir.
The aim of this study is to clarify the opinions of primary and secondary school teachers concerning employee problems and the effect of these problems on performance. The data in this study was picked up via developed quantitative and qualitative means. For the study, among primary school and secondary school teachers employed in the state and private schools within the municipality borders, 903 samples were chosen through quantitative and 109 samples were chosen through qualitative means to pick up data. According to the findings of this study, the most important problem concerning employee problems and agreement with the employee problems declared within the opinions in likert type scale is that “there is no a compensation of one year in each 4 years for the practical service”. Concerning the effect of employee problems on performance, the most important problem is that there aren‟t “any objective criteria in professional promotion” According to the opinions of primary and secondary school teachers, based on the open-ended poll, about the agreement with the employee problems, the most important problem is that “the teacher is not fully aware of their employee rights and that these rights are not transmitted to the teacher to a large extent”. Meanwhile, the most important about facing up the employee problems is that “the teacher is not fully aware the employee rights” and that “administrators behave against their rights". As for the effect of these problems on performance, the most important problem is that “the administrators do not care about the teachers‟ rights” and that “the teachers are not fully aware of their legal rights”.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/arsiv/2010_c1/2010_aralik/pdf/2erdem.pdf
http://hdl.handle.net/11607/2749
Appears in Collections:2010 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2erdem.pdfMakale Dosyası650.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.