Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/266
Title: Dehidre köpeklerde bikarbonatlı sodyum klorür solüsyonunun hematolojik ve biyokimyasal parametrelere etkisi
Other Titles: The effect of bicarbonated sodium chloride solution on haematological and biochemical parameters in dehydrated dogs
Authors: Voyvoda, Hüseyin
Aktaş, Serdar
Keywords: Hematoloji
Hematology
Köpekler
Dogs
Köpek
gıda ve su kısıtlaması
bikarbonatlı sodyum klorür solüsyonu
klinik biyokimya
dog
food and water deprivation
bicarbonated sodium chloride solution
clinical chemistry
Issue Date: 1-Jan-2007
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu çalısmada dehidre köpeklerde laktatlı ringer (LR) ve bikarbonatlı sodyum klorür (BNaCl) solüsyonlarının hematolojik ve biyokimyasal parametrelere etkisinin karsılastırılması amaçlandı. Bu amaçla çalısmada 2?4 aylık 14 saglıklı köpek kullanıldı. Köpekler LR ve BNaCl olmak üzere iki esit gruba ayrıldı. Heriki grupta köpekler 48 saat süreyle gıda ve su kısıtlaması uygulanarak dehidre edildi. Her gruptaki dehidre köpeklere 15 ml/kg/dakika hızında 50 ml /kg LR veya BNaCl solüsyonu uygulandı. Laboratuar analizleri çıkıs (dehidrasyon öncesi), 48 saatlik gıda ve su kısıtlaması sonu (dehidrasyon), solüsyon uygulamasının bitiminde ve postinfüzyon 30., 60., ve 120. dakikalarda gerçeklestirildi. 48 saatlik su ve gıda kısıtlamasının vücut agırlıgında ( %6,4 ± 0,8) ve plazma potasyum konsantrasyonunda önemli düzeylerde azalmaya, Hkt deger ile Hb, plazma TP, sodyum ve laktat konsantrasyonlarında ise önemli düzeyde artısa neden oldugu belirlendi. Solüsyonların uygulanması Hkt deger ile Hb, plazma TP, üre, sodyum, potasyum, klor ve laktat konsantrasyonlarında önemli düzeylerde degisiklige yol açtıgı saptandı. LR grubuna göre, BNaCl grubunda plazma klor ve laktat konsantrasyonlarındaki azalmaların daha fazla oldugu belirlendi. Sonuç olarak, metabolik asidozisli dehidre köpeklerin sagaltımında %0,45 NaCl ve %0,65 NaHCO3 solüsyon kombinasyonunun (BNaCl solüsyonun) LR solüsyonundan daha kullanıslı olabilecegi kanısına varıldı. The purpose of this study was to compare the effect of lactated Ringer?s (LR) and bicarbonated sodium chloride (BNaCl) solutions on haematological and biochemical parameters in dehydrated dogs. For this purpose, 14 healthy dogs aged 2?4 months were used. The dogs were randomly allocated to LR group (n = 7) or BNaCl group (n = 7). Dehydration was induced by withholding food and water deprivation for 48 hr. Dehydrated dogs in each group were received 50 ml/kg of LR or BNaCl at a flow rate of 15 ml/kg/min. Laboratory analyses were performed at baseline (before dehydration), after the end of fasting for 48 hr, immediately at the end of infusion and post infusion 30., 60., and 120. minuten. Fasting for 48 hr induced significant reductions in body weight (6,4±0,8 %) and plasma potassium concentration while haematocrit (Hct), haemoglobin (Hb), plasma total protein (TP), sodium and lactate values significantly increased. Infusion of the solutions caused significant changes in Hct value, and Hb, plasma TP, urea, sodium, potassium, chloride and lactate concentrations. Decreases in plasma chloride and lactate concentrations were significantly greater in the BNaCl group than in the LR group. In conclusion, intravenous infusion of a combination of %0,45 NaCl and %0,65 NaHCO3 (BNaCl solution) can be more useful than LR solution in the treatment of dehydrated dogs with metabolic acidosis.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=50110469&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/266
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Serdar AKTAŞ Tez Giriş PDF.pdf222.52 kBAdobe PDFView/Open
Serdar AKTAŞ Tez Pdf.pdf329.42 kBAdobe PDFView/Open
Serdar AKTAŞ_Özet_En_Pdf.pdf14.92 kBAdobe PDFView/Open
Serdar AKTAŞ_Özet_Tr_Pdf.pdf24.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.