Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/261
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHazır, Selçuk-
dc.contributor.authorAydın, Müfide Sonay-
dc.date.accessioned2015-06-04T12:31:48Z-
dc.date.available2015-06-04T12:31:48Z-
dc.date.issued2007-01-01-
dc.identifier.urihttp://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32890443&idt=1-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/261-
dc.description.abstractBu çalısma, Türkiye'de çok önemli bir tarım bölgesi olan ve daha önce entomopatojenik nematod izole edilmemis Aydın ili ve çevresindeki entomopatojenik nematodların dagılımları ve çesitliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıstır. Çalısma boyunca Aydın'ın farklı bölgelerinden toplanan 82 toprak örneginin 10 tanesinden entomopatojenik nematod elde edilmistir. Nematod elde edilme oranı %12.1 olarak tespit edilmistir. Bu çalısmada kullanılan 28S rRNA, D2D3 ve ITS (internal transcribed spacer) bölgelerinin dizi analizleri ile morfolojik ve morfometrik incelemelerden elde edilen verilere dayanarak, elde edilen entomopatojenik nematodlardan, 1 tane Steinernema weiseri, 2 tane Steinernema feltiae ve 7 tanesinin ise Heterorhabditis bacteriophora türüne ait oldugu tespit edilmistir. Akdeniz ikliminin hakim oldugu Aydın ilinde yapılan bu çalısma, Heterorhabditis cinsinin Steinernema cinsine oranla sayıca daha fazla oldugunu göstermistir. This study was conducted to determine the diversity and distribution of entomopathogenic nematodes in Aydin which is one of the most important agricultural city in Turkey. There has been no record about entomopathogenic nematodes from Aydin. Totally 82 soil samples were collected and 10 entomopathogenic nematode isolates were recovered. The ratio of nematode recovery was determined as 12.1%. Nematodes were identified with molecular analyses 28S rRNA, D2D3 domains and ITS regions (internal transcribed spacer) and morphometric measurements. Isolated nematodes were identified as one Steinernema weiseri, two Steinernema feltiae and seven H. bacteriophora species from ten isolates. This study showed that genus Heterorhabditis was more common than Steinernematids in Aydin which has Mediterranean climate.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesitr_TR
dc.subjectBiyolojik Kontroltr_TR
dc.subjectSteinernematr_TR
dc.subjectHeterorhabditistr_TR
dc.subjectAydıntr_TR
dc.subjectBiological Controltr_TR
dc.titleEntomopatojenik nematodların (Steinernematidae ve heterorhabditidae) Aydın ili ve çevresindeki topraklarda tür çeşitliliği ve dağılımlarının belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeDiversity and distribution of entomopathogenic nematodes (Steinernematidae and Heterorhabditidae) in Aydıntr_TR
dc.typeThesistr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mufidesonay_aydin_ozet_en.pdf15.15 kBAdobe PDFView/Open
mufidesonay_aydin_ozet_tr.pdf33.37 kBAdobe PDFView/Open
mufidesonay_aydin_tez.pdf413.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.