Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2616
Title: Kestanenin (castanea sativa mill.) meşe (quercus sp.) üzerine aşılanabilirliği ve toplam flavan içeriklerinin mevsimsel değişimi
Other Titles: Grafting ability of chestnuts (castanea sativa mill.) on oaks (quercus sp.) and seasonal changes of total flavan contents
Authors: Ertan, Engin
Ada, Selime
Alkan, Gülsüm
TR148287
TR43806
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Keywords: Kestane
Meşe
Aşı İle Çoğaltma
Flavan İçeriği
Chestnut
Oak
Grafting
Graft Compatibility
Flavan Contents
Issue Date: 2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Ertan, E., Ada, S., Alkan, G. (2014). Kestanenin (castanea sativa mill.) meşe (quercus sp.) üzerine aşılanabilirliği ve toplam flavan içeriklerinin mevsimsel değişimi.Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,11(2),13-20.
Abstract: Bu çalışma, kestane ile meşe bitkisinin aşılanabilirliği ve meşe bitkisinde toplam flavan içeriklerinin mevsimsel değişiminin belirlenmesi amacıyla 2005–2007 yılları arasında yürütülmüştür. Denemede yongalı göz, dilciksiz İngiliz ve T-göz aşısı yöntemleri kullanılmış ve sadece dilciksiz İngiliz aşısı yönteminden başarı elde edilmiştir. En uygun aşılama zamanının belirlenmesi amacıyla, meşe bitkisinin gövdelerinden vegetasyon dönemi boyunca; nisan, temmuz, eylül ve aralık aylarında olmak üzere floem örnekleri alınarak, toplam flavan içeriklerinin mevsimsel değişimi izlenmiştir. En düşük flavan miktarı, 0,102 mg/g olarak, nisan ayında alınan örneklerde saptanmıştır.
This study has been carried on during 2005 – 2007 in order to determine the graft ability and the seasonal changes of total flavan contents in oak tree. Chip budding, whip budding and Tbudding methods have been used and it was seen that only whip budding had budding success. Aiming to determine the best grafting, floem examples have been taken from the shoots of oak trees during vegetation period; April, July, September and December, and seasonal changes of total flavan contents have been determined. The minimum flavan amount has been determined in samples taken in April as 0,102 mg/g.
URI: http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=abf03868-79b9-494b-9b48-2b4330707b1d%40sessionmgr102&hid=128
http://hdl.handle.net/11607/2616
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2014 Cilt 11 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2014-13,20.pdfMakale Dosyası2.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.