Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2613
Title: Asmalarda resveratrol içeriğini etkileyen faktörler ve insan sağlığına faydaları
Other Titles: Factors affecting the resveratrol contents of the vines and the benefıts of resveratrol on human health
Authors: Göçmez, Arzu
Seferoğlu, Güner
TR8101
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Keywords: Sekonder Metabolit
Asma
Resveratrol
Secondary Metabolite
Vine
Resveratrol
Issue Date: 2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Göçmez, A., Seferoğlu, G. (2014). Asmalarda resveratrol içeriğini etkileyen faktörler ve insan sağlığına faydaları.Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,9(1),31-38.
Abstract: Resveratrol, medicine and pharmacy literature in recent years has increasingly gained importance as a secondary plant product. As first, resvaratrols in vines genotypes (V. Vinifera L.), were described in epidermis membranes of berry and leaves of grapes contaminated Botrytis cinerea (gray mold). In this article, informations were given about resveratrol. Besides, It was focused on the factors which is effective upon the formation of resveratrol and the benefits of human health of resveratrol together with its situation in wines.
Resveratrol, tıp ve eczacılık literatüründe son yıllarda giderek önem kazanmış ikincil bir bitki ürünü olarak bilinmektedir. Asmalarda ilk olarak, V. vinifera L. genotiplerinde Botrytis cinerea (kurşuni küf) ile bulaştırılmış bazı üzüm çeşitlerine ait yaprak epidermislerinde ve üzüm zarında tanımlanmıştır. Bu makalede resveratrol hakkında bilgiler verilmiştir. Bundan başka, asmalarda oluşumları üzerine etkili olan faktörler ile insan sağlığına olan faydaları ve şaraplardaki durumları üzerinde durulmuştur.
URI: http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=abf03868-79b9-494b-9b48-2b4330707b1d%40sessionmgr102&hid=128
http://hdl.handle.net/11607/2613
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2014 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2014-31,38.pdfMakale Dosyası480 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.