Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2603
Title: Gübrelemenin meyve ve sebzelerin fonksiyonel özellikleri üzerine etkileri
Other Titles: The effects of fertilizer applications on the functional characteristics of fruits and vegetables
Authors: Bayram, Seda Erdoğan
Elmacı, Ömer Lütfü
TR163033
TR8477
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Keywords: Gübreleme
Fitokimyasallar
Fonksiyonel Gıdalar
Kalite
Fertilizer
Phytochemicals
Functional Foods
Quality
Issue Date: 2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Bayram, E. S., Elmacı, L. Ö. (2013). Gübrelemenin meyve ve sebzelerin fonksiyonel özellikleri üzerine etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1), 25-31.
Abstract: Tarımsal üretimde yaygın bakış açısı olan verim odaklı üretimin yerini, kaliteyi de içine alan bir üretimanlayışına bırakması, gübrelemede de konvansiyonel tekniklerin terk edilerek verimin yanı sıra kaliteyi arttırıcıuygulamaları zorunlu kılmaktadır.Bu derlemenin amacı, tüketicilerin fonksiyonel gıdalara yönelik hızla artan farkındalık ve kabullerine paralelolarak gün geçtikçe artan taleplerine, üreticilerin cevap verecek nitelikte üretim yapabilecek gübrelemeuygulamaları için yeni bir bakış açısı oluşturmaktır.İnsanlığın var oluşundan bu yana beslenme ve tarımsal üretim devam eden bir süreçtir. Türkiye gibi tarımsalüretim potansiyeli yüksek, gelecekteki gıda gereksinimini karşılamaya aday bir ülkenin; son yıllarda geliştirilenürün kalitesi odaklı gübreleme teknikleri ile, çevre insan ve bitki sağlığını koruyarak verimliliğisürdürebileceği, topraktan sofraya kadar sağlıklı, güvenilir ürünleri üretebilmesi mümkün olacaktır.Hayvansal organizmanın dışarıdan alması zorunlu ancak bitkilerin doğal olarak sentez ya da akümüle ettiği,sağlık üzerine olumlu katkıları bilimsel olarak kanıtlanmış fonksiyonel bileşenlerinin gübreleme ile arttırılması;sağlıklı bir tarım, sağlıklı beslenme ve sağlıklı bireylerden oluşan bir topluma ulaşmayı mümkün kılacaktır.
The common viewpoint in agricultural production, that production is focused on yield, must be abandoned for an understanding of production which includes quality, and conventional techniques of fertilizer application must be left behind while applying measures to improve quality. The purpose of this compilation is to form a new viewpoint to answer producers' questions on the application of fertilizer at a time when rapidly increasing awareness and acceptance of functional foods are creating everincreasing demand. Nutrition from agricultural production is a process that has been continuing for millennia. It is possible for a country like Turkey, which has a high potential for agricultural production and can meet its needs for food in the future, to keep up its yield while preserving both people and plants in the environment, and to produce crops which are perfectly healthy and dependable, by means of recently developed techniques of fertilizer application which focus on crop quality. It will be possible to have healthy agriculture, healthy nutrition and a society of healthy individuals by increasing functional compounds which have been scientifically proven to have a positive effect on health and which plants either synthesize naturally or accumulate, but which must be collected from outside the body of an animal organism, by the use of fertilizers.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/ziraatdergi/index.php/ziraatdergi/article/view/62
http://hdl.handle.net/11607/2603
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2013 Cilt 10 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
62-249-1-PB.pdfMakale Dosyası1.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.