Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2599
Title: Peynirlerde aflatoksin M1 varlığı ve aflatoksin M1 konsantrasyonu üzerine etki eden faktörler
Other Titles: Presence of aflatoxin M1 in cheese and the affecting factors of aflatoxin M1 concentration
Authors: Bulca, Selda
Bircan, Cavit
TR14150
TR12325
Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Keywords: Peynir
Afm Kontaminasyonu
Metodlar
Türk Gıda Kodeksi
Proses Parametreleri
Cheese
Aflatoxin M Contamination
Methods
Turkish Food Codex
Process Parameters
Issue Date: 2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Bulca, S., Bircan, C. (2013). Peynirlerde aflatoksin M1 varlığı ve aflatoksin M1 konsantrasyonu üzerine etki eden faktörler. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1), 31-38.
Abstract: Ülkemizde toplam çiğ süt üretiminin yaklaşık %40'ı peynir üretiminde kullanılmaktadır ki bu 4-5 milyon tonluk bir çiğ sütün peynire işlendiği anlamına gelmektedir. Peynir, tüketim alışkanlıkları açsından vazgeçilmez bir üründür. Süt üretiminin önemli bir kısmının peynir sektörüne ayrıldığı ve tüketici kitlesinin her gruptan insanda kapsadığı göz önüne alınacak olursa üretilecek olan peynirin gıda kalite standartları ve gıda güvenliğine uygunluğunun denetlenmesi ve hassasiyetle takip edilmesi zorunluluğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Özellikle peynirin kaliteli bir sütten (bakteri içeriği ve somatik hücre sayısı düşük) elde edilmesi gerekliliği yanında, ayrıca sütte toksin oluşturan küf kontaminasyonu riskinin de bulunmaması gerekmektedir. Süt ve süt ürünlerinde bulunan en önemli küf Aflatoksin M1 (AFM1)'dir. Çeşitli peynirlerde AFM varlığı hakkında günümüze kadar yapılmış olan ulusal ve uluslararası çalışmalarda belirlenen AFM düzeylerinin Uluslararası (Avrupa Birliği ve FAO/WHO Kodeks Alimentarius) Mevzuatlara ve Türk Gıda Kodeksine uygunlukları değerlendirilmiştir. AFM 'in peynirdeki konsantrasyonları konusunda ülkeler arasında ve ülkemizde de oldukça farklı sonuçlar söz konusudur. Bu nedenle, konu bilimsel çalışmalar kapsamında aydınlatılmıştır.
In our country, 40% of total crude milk is used in the cheese production which means 4-5 million tons of milk is processed to cheese. Cheese is an indispensable product in terms of consumption habits. The suitability of the cheese to food quality standards and food safety is emerged as considering the bulk of the milk production is reserved for cheese sector and the composed a heterogenic consumer group. In addition to the necessity of high quality milk usage (low bacteria content and somatic cell count) in cheese production and also the milk should not have toxigenic fungus contamination risk. The most important fungus in milk and milk products is Aflatoxin M . 1 In this study, the appropriateness of aflatoxin M levels in various types of cheeses to international legislations 1 (European Community and FAO/WHO Codex Alimentarius) and Turkish Food Codex were investigated via national and international publications. Different results were obtained for aflatoxin M concentrations in cheeses 1 among countries including our country. Therefore, the issue was clarified in the context of scientific studies.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/ziraatdergi/index.php/ziraatdergi/article/view/61
http://hdl.handle.net/11607/2599
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2013 Cilt 10 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
61-210-1-PB.pdfMakale Dosyası377.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.