Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2598
Title: Biberde kök boğazı yanıklığı hastalığının patojenisitesinin belirlenmesinde farklı yöntemler ve biyolojik mücadelesi üzerine çalışmalar
Other Titles: Alternative methods for the pathogenicy of phytophthora blight of pepper and studies on its biological control
Authors: Buhur, Nurdan
Özyılmaz, Ümit
TR18998
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
Keywords: Biber
Phytophthora Capsici
Biyolojik Savaş
Pseudomonas
Biological Control
Pepper
Issue Date: 2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Buhur, N., Özyılmaz, Ü. (2013). Biberde kök boğazı yanıklığı hastalığının patojenisitesinin belirlenmesinde farklı yöntemler ve biyolojik mücadelesi üzerine çalışmalar. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1), 25-29.
Abstract: Biberde Kök Boğazı Yanıklığı Hastalığı (Phytophthora capsici Leon.) biberin en tahripkâr hastalıklarından biridir. Türkiye'de bu hastalığın kontrolü için bir çok kimyasal ile çalışılmış olmasına karşın ruhsatlı bir bitki koruma ürünü bulunmamaktadır. Hastalığın kontrolü temel olarak kültürel önlemlere dayanmaktadır. Bu çalışma ile hastalıkla mücadele yöntemlerinden biri olan biyolojik savaş ele alınmıştır. Bu amaçla çalışmada 6 adet floresan Pseudomonas antagonist bakteri kültürü kullanılarak hem in-vitro hem in-vivo da hastalığa etki araştırılmıştır. In vivo denemeler, iklim odasında saksı koşullarında biber bitkilerini hastalandırmak amacıyla; gövde inokulasyonu, toprağa zoospor inokulasyonu, parçalanmış miselli agar plakların sulama suyuyla bitkiye verilmesi ve miselli agar plaklarının bitkinin dibine bırakılması şeklinde 4 farklı patojenisite yöntemi kullanılarak yütülmüştür. İklim odasında gerçekleştirilen biyolojik mücadele çalışmalarında ise miselli agar plaklarının bitkinin dibine bırakılması şeklinde yapılan inokulasyon yöntemi hem belirtilerin uniform bir şekilde çıkması hem de uygulama kolaylığı nedeniyle seçilmiştir. Çalışmada U12 ve U14 kodlu bakteri izolatları en yüksek olmak üzere tüm antagonistler ikili kültür testlerinde hastalığa karşı etkili bulunmuştur. Kökçük testlerinde, U12 izolatı uygulamasız kontrolle göre tohumların %70'ini enfeksiyona karşı korumuştur. Ancak U14 izolatı ikili kültür testinde başarılı bulunmasına karşın hem kökçük hem saksı testlerinde başarılı olamamıştır. Saksı çalışmalarında U12 ve U17 izolatlarından başarılı sonuçlar alınmıştır.
Phytophthora Blight of Pepper (Phytophthora capsici Leon.) is one of the most destructive disease of pepper. In Turkey, there is no registered product to control the disease although there are many investigations for the chemical control. Sanitation is the mainly recommended control measure. This study aims at biological control of the disease with the antagonistic bacteria. For this purpose, the effectiveness of six fluorescent Pseudomonad strains against the disease were investigated in vitro and in vivo conditions. In vivo assays were performed in growth chamber under pot conditions by using four different pathogenicity tests including stem injection, inoculation of soil with zoospores, irrigation of plants with water inoculated with blended mycelium agar disks and inoculation of soil with mycelium agar disks. Due to facile applicability and uniform symptom expression, the last method, inoculation of soil with mycelium agar disks was chosen for the effectiveness of antagonistic bacteria in vivo. In dual culture tests, two bacterial isolates (U12 and U14) were found the most effective while the other antagonists were less effective against the disease. In radicle assays, U12 was protected 70% of seeds against the disease infection compared to 100% infection in controls. U14 was effective in dual culture test but not in radicle and in-vivo assays. In pot assays, successful results were obtained from U12 and U17.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/ziraatdergi/index.php/ziraatdergi/article/view/56
http://hdl.handle.net/11607/2598
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2013 Cilt 10 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
56-209-1-PB.pdfMakale Dosyası248.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.